2003_1

Ett vykort från Gåsborn – men vilka är personerna?

Av Bror Hermanson

Detta är ett vykort, skrivet den 31/10 1914 till en anförvant i Annefors, Fredriksberg i Dalarna med ”Hälsningar från Lina, Fanny o. Sune, Gstrm” (Gustafsström i Gåsborn). Kortet har kommit fram till addressaten utan frankering och senare har det hamnat i min samling.

Inget konstigt med detta. Brevskrivaren har identifierats som Karolina Karlsson, född i kyrkbyn Säfsnäs i Säfsnäs socken 1882. Lina och Sune var hennes barn, födda i Annefors i Säfsnäs 1901 och 1912. Att barnen hade samma far (Fanny ”äkta” och Sune ”oäkta”) före och efter en skilsmässa gör familjesituationen krånglig, men det är en helt annan historia.

Huset på bilden har efter ett visst detektivarbete konstaterats vara den så kallade Mjölnarbostaden i Gustafsström, som senare också har använts som boställe för skogvaktaren.

Karolina Karlssons broder Gustaf Karlsson var under åren 1913-1917 verksam i Gustafsström för att senare bli skogvaktare på annan ort. Sannolikt var detta anledningen till att Karolina besökte platsen vid detta tillfälle.

Personerna på bilden är med säkerhet inte vare sig Karolina Karlsson eller brodern Gustaf. Men vilka är de två till synes medelålders paren, som då kanske bodde i Mjölnarbostaden? Kan någon läsare besvara denna fråga?

Värmlands Släktforskarförenings hemsida