2000_4

Värmländska Angelina som blev ryska skådespelerskan Angelique

Av Claes Åkerblom
Ett intressant levnadsöde

På krokiga vägar grävde vi häromsistens fram ett intressant värmländskt levnadsöde – nämligen Angelina Maria Axeldotters. Uppvuxen i Kila hamnade hon i S:t Petersburgs teatervärld för att sluta sina dagar på ett mentalsjukhus i Bryssel. En gång den hyllade skådespelerskan Angelique Vernoudaki, idag synnerligen bortglömd i sin värmländska hembygd.

Född i Hogdal

Angelina Maria Axeldotter föddes 1862 i Hogdal, Bohuslän. Föräldrarna, Axel Danielsson och Karin Jansdotter, var komna från Stavnäs respektive Kila. Fadern var under en del år verksam i Hogdal där han avled 1866, endast 28 år gammal. Modern återvände då till Kila med tre mindråriga döttrar. Äldst av dessa var Angelina, eller Agnes som hon även kallade sig.

Familjen hamnade på moderns födelsegård Sjövik i Västra Takene där morföräldrarna Jan Johannesson och Maria Andersdotter ännu levde. Där bodde Angelina till 1878 då hon som 16-åring flyttade till farföräldrarna (sågare Daniel Andersson och Maria Lovisa Wallin) i Stömne.

Släkt med Ahlmark

Efter ett par år flyttade hon till Karlstad, där hennes moster Maria Sofia Ahlmark (maka till redare C A Ahlmark) bodde. År 1883 överskrevs hon på Söderhamn dit modern och systern Jenny flyttat redan 1878. Angelina förblev skriven i Söderhamn fram till 1892 då hon överfördes på Stockholms storkyrkoförsamling. Troligen hade hon vistats i Stockholm även under 1880-talet. Där födde hon nämligen 1885 en son, Gösta Sigurd Leonard Axelsson. Han växte upp i fosterhem, blev sjöman och avled redan 1914.

Så långt fakta ur kyrkobokföringen. Den fortsatta berättelsen grundas på muntlig tradition och då framförallt som den berättats oss av Angeliques systerdotterdotter Wera Kring i Söderhamn.

Skådespelerskan Angelique

Angelinas år i Stockholm är ett tämligen okänt kapitel. Hon tituleras skådespelerska och sannolikt genomgick hon någon form av skådespelarutbildning. I november 1893 återkom hon till Stockholm efter en kortare vistelse i S:t Petersburg.

Ett par år senare lämnade hon Sverige för gott. Hon återvände till Ryssland och S:t Petersburgs teatervärld. De svenska kontakterna med S:t Petersburg har gamla anor och staden har ju ibland till och med kallats ”Sveriges närmaste storstad”. Under 1800-talet sökte sig en hel del dansare och gycklare dit.

Det var alltså där, i S:t Petersburgs teatervärld, Angelina etablerade sig som skådespelerska. Hon uppträdde på ”de stora teatrarna” och då under artistnamnet Angelique. Av gamla fotografier att döma spelade hon med i en mängd uppsättningar.

Mötte bankir

I Ryssland mötte hon även sin blivande make, bankiren Jean Vernoudaki. De träffades enligt uppgift i Baku vid Kaspiska havet – om hon nu var där för att uppträda eller bara för rekreation.

Makarna flyttade till Lausanne i Schweiz, där de förblev bosatta under tjugotalet år. Jean Vernoudaki var född i Turkiet. Han var bankir och byggde med åren upp ett stort kapital och ett synnerligen vackert hem. Paret Vernoudaki umgicks i Lausanne i den högsta societeten.

Åren 1920 kom de till Nice där Jean Vernoudaki gick ur tiden i oktober 1922. Han var då sedan en del år blind.

Omyndigförklarad

Angelina var vid denna tidpunkt 60 år och makens bortgång blev en tvär vändpunkt i hennes ditintills framgångsrika liv. Hon blev omyndigförklarad av makens rika släktingar och flyttades till ett privat mentalsjukhus i Bryssel.

Under åren i mentalsjukhuset var hon ständigt bevakad. Breven hem till Sverige var genomlästa och under frimärkena stod noterat ”oui”. De var alltså godkända för att få skickas.

Makarnas vackra hem pantsattes av en brorson till maken. Denne fick så småningom böter och fängelsestraff för sina förseelser. Föga hjälpte detta Angelina. Hon hade inga anhöriga som kunde hjälpa henne ur den tragiska situationen. Sålunda levde hon på mentalsjukhuset intill sin bortgång.

Blev 87 år

År 1951, i februari, meddelades via UD att Agnes Vernoudaki avlidit. Dödsdatumet var den 14 februari 1949. Därmed hade en 87 år lång och växlingsrik levnadsbana avslutats.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida