2000_3

Värmlands Museums arkiv

Av Marianne Fröding

Onsdagen den 7 juni hade jag bestämt möte med antikvarie Helena Röjder på Värmlands Museum.

Hon har sitt kontor strax innanför dörren till det referensbibliotek som museet har högst upp i den nybyggda delen.

Utsikten från läsarhörnan i biblioteket är över Klarälven och Restaurang Sandgrund, och det är ju inte fy skam, men fönstret man ser ut genom är skapat för huset av arkitekt Carl Nyrén och symboliserar Kunskapens öga. Så gillar man inte utsikten är fönstret något att vila ögonen på! I anslutning till biblioteket ligger arkivet, och till forskning finns 3 platser. Arkivet och biblioteket är säkrast öppet tisdagar och onsdagar, och då endast efter överenskommelse. Helena Röjder hjälper gärna till och tar fram material och ”lotsar” intresserade i det material som finns.

Vi börjar titta i biblioteket som innehåller den facklitteratur man har behov av inom museet; exempelvis inom arkeologi, kulturhistoria, byggnadsbeskrivningar, sockenlitteratur, om militärer, samt en del av genealogisk natur; ”Släkten Poignant” av Arvid Noreén, ”Släkten Dahl 1653-1944” av Felix Dahl, ”Släktforskning och minnesanteckning” av Olle Wästlund, den handlar om Brunskog,, Finnebäck.

Det finns även skönlitterära verk av våra stora Värmländska författare, men det är annars endast facklitteratur.

Ritningar

Vi går in i arkivet, och startar med att titta på de ritningar som finns på bl. a. finngårdar, kanaler, tingshus, bruk/hyttor, gruvor, sågar, herrgårdar, bergsmansgårdar, stationshus mm. Här finns även ritningar från Gamla Badhuset i Karlstad och dess tidigare renoveringar.

Kartor

Det finns kartor över fornlämningsbeståndet i hela Värmland. Man utgår från en kartöversikt, väljer vilket område man vill se, och tar fram en mer detaljerad karta, där allt finns inprickat. Till detta finns en katalog där varje fund är numrerat, och där kan man läsa exakt vad man hittat. Karta 566 visar t. ex. Haftersbol i Norra Råda, och fornminne nr 49 finns på gården Ö Skymnäs och visar sig vara en fångstgrop för varg totalt 9 m i diameter!

Kyrkobeskrivningar

Det finns material om varje kyrka, ordnade i kapslar med följande innehåll i förekommande fall:
-Historia
-Äldre skrivelser
-Ritningar, renoveringar
-Tidningsklipp
-Antikvarierapport
-Yttre renoveringar, byggmöten
-Foton

Sockenbeskrivningar

För varje socken och för de större städerna finns en kapsel innehållande:
-Allmänt (oftast sockenhistoria)
-Fornminnen
-Herrgårdar
-Övrig bebyggelse
Dessa kapslar innehåller oftast inte några personhistoriska dokument.

Byggnadsminnen

Handlingar rörande K-märkta byggnader:
-Historik
-Skrivelser
-Kartor
-Ritningar
-Foton
-Notiser
För att se ett exempel på vad som fanns tog vi fram kapseln innehållande ”Byggnadsminnen 11, Kråkåssågen, Uddeholms Herrgård, Uddeholmshyttan”, i den fanns interiörbilder från Uddeholms Herrgård med detaljbilder på vissa föremål.

Industriminnen

Här hittar man uppgifter om gruvor, bruk, sågar, glasbruk, nyare industrier. I mappen om KMW finns bland annat tidningsklipp, foton, broschyrer. Det är alltså inte några bruksarkiv. Här finns också en riktig raritet, Sven Rinmans Bergswerkslexicon från 1788. I denna bok kan man läsa: ”Bianca Alexandrina” kallas den af tenn gjorde skifferhvitt. Denna får intresserade titta i, helst med andakt!

Komparativa samlingen

Här är de fornsaker som finns insamlade och förvarade i och av museet dokumenterade i ord och bild. Helena vill uppmana alla som hittar något föremål att komma till museet och visa upp det så att de får möjlighet att registrera och dokumentera. Man får faktiskt behålla de flesta föremål! Det är endast guld och särdeles unika föremål som man löser in nu för tiden!

Diverse Inventeringar

Ju längre in i arkivet vi kommer, desto mer spritt blir det bland grupperna, och det är svårt att ta med allt, men här är ett axplock:
-Bebyggelseinventering
-Kulturhistorisk inventering
-Prästgårdsinventering
-Vallongillets inventering 1960 av kartor och hyttor
-Sågverksinventering
-Fäbodsinventering
-Skansar

Folk

Till slut är vi framme vid Etnologiska delen (folklivsforskningen). Dessa kapslar innehåller bland annat nedanstående och kan vara fler till antalet:
-Värmlandsförfattare
-Värmländska Släktgårdar
-Gamla tidningar
-Dräkter
-Folkliv och Tro
-Handel
-Fängelse
-Unionen
-Folkets Hus
-Militärer
-Fältjägare
-Årets högtider
-Värmlands finnar (10 kapslar)
-Personhistoriska handlingar. Den är indelad i följande underavdelningar:
–Anders Olsson i Växvik efterlämnade handlingar
–Minnesblad
–Värmlands Tiggareoriginal
–Handlingar
–Diverse (Kapseln innehåller inte så mycket, men kan trots detta vara intressant)

Utställningar

Det finns material om vad varje utställning från 1929 fram till 2000 har handlat om.

Personarkiv

Det finns flera arkiv från enskilda personer, som är svåra att räkna upp här. Bland det mest udda är nog ”Smålands Pelles Självbiografiska”. Han har tillverkat sin kapsel själv av en gammal margarinlåda!
Det finns även en del släktmaterial här:
-55 Värmländska släkter
-Smedsläkten Asplund samt Lindström Stålhandske
-Släkten Hedberg (5 pärmar varav 1 med foto)
-Ättlingar och förfäder till Per Larsson ohh Ingjärd Sonedotter på Herrgården i Norra Skoga
-Helmer Lagergrens Samling.

Detta är en del av det material som finns i arkivet och fortfarande finns material som inte har katalogiserats, men det arbetet pågår ständigt, eftersom det kommer in nytt material undan för undan. Vill man ta kopior, kostar en A4-kopia f.n. 2:- och en A3-kopia 5:-. Kopior på foton kan man ordna, men priset beror på fotots storlek och i vilken kvalité man vill ha kopian. En scannad normalbild sänd via datorn ligger ung. på 100:- + moms.

Helt klart finns det en hel del material som vi släktforskare kan ha glädje av, men då öppettiderna är begränsade kan ju det vara en svårighet att få tillgång till detta. Helena Röjder svarar gärna på frågor, och har ni några funderingar om det ni söker kan finnas i arkivet så ring henne!

Helena Röjder träffas på telefon 054-14 31 50 eller e-mail: helena.rojder@wermlandsmuseum.se

Värmlands Släktforskarförenings hemsida