2000_2

En österbottning i norra Värmland

Av Johan Sjöberg

Min morfar dog en tidig död 1985, när jag var åtta år gammal. Så när jag skulle börja släktforska våren 1993 och frågade mina äldre släktingar vad de visste, kunde jag inte fråga honom om vad han vetat. Han och min mormor skilde sig 1974, så hon visste inte mycket om hans släkt. Men genom att titta i telefonkatalogen för Södertälje hittade jag numret till en av min mors kusiner, som gav mig numret till min morfars syster i Järna sydväst om Södertälje, Clary Ohlsson. Hon talade om att så vitt hon hört skulle släkten vara från Värmland, men ursprungligen från Finland.

Att jag skulle hitta en ana född i Finland så sent som 1791 kunde jag dock inte föreställa mig! Med tanke på att släkten härstammade från norra Värmland så antog jag att mina anor hade kommit från Finland på 1600-talet – och det har de nog. Men om det vet jag ännu inget säkert.

Vad jag däremot vet är, att min morfars farfars morfar Johan Hägglund inflyttade från Hälsingland till Djäkneliden i dåvarande Dalby socken (nuvarande Södra Finnskoga socken) 1819. Samma år, den 28 augusti föddes hans dotter Kajsa, som han hade med fästekvinnan Karin Henriksdotter. År 1819 eller 1820 bör Johan Hägglund och Karin Henriksdotter ha gift sig, eftersom hon står som hustru till honom i husförhörslängden för Dalby 1815-1821. Där står det också att Johan, Karin och Kajsa flyttade från Djäkneliden till Tutstad, också det i Dalby socken, 1820.

Enligt uppgift i nämnda husförhörslängd, på sidan för Tutstad, var hustru Karin född 1797 i Djäkneliden, och hon var nog identisk med den Karin Henriksdotter, dotter till Henrik Olsson och Marit Olsdotter, som föddes i Djäkneliden 3/8 1797 (inte 8/4 som uppges i Maj Fischers register över födde i Dalby 1778-1800). På grund av ofullständiga husförhörslängder har jag dock inte kunnat bevisa att så var fallet.

I husförhörslängden för Dalby 1815-1821 omnämns Johan Hägglund på sidorna för Djäkneliden och Tutstad enbart med sitt namn. I nästa husförhörslängd (1821-1825) står det om honom, att han var född 1791 i Österbotten. Eftersom han 1819 inflyttat från Hälsingland så ser jag inga skäl att söka hans ursprung i något värmländskt Österbotten – utan jag har min teori klar. Johan Hägglund var nog född i Österbotten i Finland, emigrerade till Hälsingland i Sverige och därifrån vidare till Dalby socken i Värmland.

Johan Hägglund var dräng i Tutstad till 1822, då han och hans familj flyttade till Hole. Där (i Hole, Dalby socken) föddes sonen Johan Johansson 24/9 1821 (sic!). Han dog senast 1825, exakt när vet jag inte. I husförhörslängden för Dalby 1821-1825står det bara att han dött, inte när. I dödboken för Dalby 1821 saknas han. Dödboken för Dalby 1822-1823 saknas, och i dödboken för Dalby finns han inte 1824 eller 1825.

Dottern Marit Johansdotter föddes 6/7 1824 i Hole, Dalby socken och döptes samma år 10/6 (efter sin mormor?).

Familjen levde sedan som inhyses i Djäkneliden 1826-1831. Från 1831 står Johan Hägglund som kyrkoväktare i Sundstorpet under Djäkneliden. Han och hustru Karins dotter Lisa (mf ff m till artikelförfattaren) föddes 26/12 1826 i Djäkneliden. Hennes syster Johanna föddes 11/12 1829, och deras bror Henrik föddes 17/11 1832 i Sundstorpet.

Johan Hägglund dog vid 42 års ålder 14/2 1834 i Sundstorpet av håll och styng, och efterlämnade då en änka och fem barn. Dottern Kajsa Johansdotter flyttade till Karlstad 1836, varifrån hon dock återkom 1838 för att 1844 flytta till ”Wästby” (var?) 1844. Dottern Marit Johansdotter flyttade till ”Eckenäs” 1841. Någon plats Eckenäs känner jag inte till. Däremot fyra Ekenäs i Värmland samt en stad i södra Finland som också heter Ekenäs. Med tanke på Johan Hägglunds finländska bakgrund är det frestande att tänka sig, att hans dotter Marit kanske flyttade till Ekenäs i Finland. Kanske fanns det släktingar där? (Vidare forskning visar att Marit Johansdotter inte flyttade till Eckenäs utan till Likenäs. Rättning i VA nr 4:2000.)

Änkan Karin dog 1/5 1869 i Bograngen, Södra Finnskoga socken, utan att ha gift om sig. Sina sista år tillbringade hon med sonen Henrik Johansson, backstugusittare i Bograngen.

Dottern Johanna Johansdotter flyttade 1855 till Norra Finnskoga socken som hustru till N Nilsson

Dottern Lisa Johansdotter blev kvar i Södra Finnskoga socken. Hon födde åren 1851-1868 sammanlagt sju barn, av vilka en son dog som barn. De övriga sex levde till vuxen ålder: Halvard Andersson född 1851 flyttade 1874 till Arbrå socken i Hälsingland; Johan Nilsson Sundén född 1855 blev torpare i Bograngen; Karolina Jonsdotter född 1857 emigrerade till Kristiania 1885; Johanna Jonsdotter född 1860 emigrerade till Ringsaker i Hedmark, Norge 1884, men hade två oäkta barn i Södra Finnskoga socken; Anna Jonsdotter född 1864 emigrerade till Furnes i Hedmark, Norge 1883; och Maria Jonsdotter född 1868 flyttade till Kristiania 1885.

Lisa Johansdotter gifte sig 1866 med sedermera backstugusittaren i Pengkojan under Bograngen, Jon Jonsson född 1822. Han var far till de av hennes barn, vars patronymikon var Jonsson/Jonsdotter. Lisa Johansdotter dog på Dalby sjukhus av lunginflammation 15/3 1893. Jon Jonsson som kallades ”Penninge-Jon” dog samma år 13/8, även han av lunginflammation.

Som framgått av denna artikel var Johan Hägglunds ättlingar ett rörligt släkte – måhända hade de ärvt det från honom – österbottningen i norra Värmland. Redan vid 1800-talets slut fanns ättlingar inte bara i Sverige utan även i Norge, eventuellt också i Finland. Idag finns kända ättlingar utanför Sverige i Norge och eventuellt Sydafrika, I Sverige finns ättlingar utspridda i Värmland, Hälsingland, Södermanland, Stockholm och Småland såvitt jag vet!

Om någon läsare av denna artikel skulle veta något om släktkretsen runt Johan Hägglund, vore jag tacksam för upplysningar.


Källor:

Dalby AI:12, AI:13, AI:14, AI:15, AI:16, C:2, C:4, C:5, F:1
Södra Finnskoga AI:1, AI:2, C:1, F:1
Släkttradition.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida