1999_1

En storgodsägare i Värmland och Dalsland

Av Lennart Paulsson

I sockenboken Nössemark – Dalsländsk gränsbygd i ord och bild, kan man läsa under fastigheten Sund, sidan 293:

Enligt ett protokoll från 1619 ägdes då hela Sunds gård av Margareta Pedersdotter på Bro. Hon var troligen gift med en Pär Nilsson i Bro. Han ägde då Bro sätesgård jämte ett flertal andra hemman i Värmland.

Redan i detta citat ser jag ett fel. Margareta var inte gift med Pär Nilsson utan med Nils Månsson Roos. Dessutom dog Margareta barnlös och hade inga bröstarvingar.

Nästa citat lyder: Pär Nilsson och Maret Nilsdotter var troligen helsyskon. Maret ärvde sin mors äga i Sund och hade den till 1623.

Maret Nilsdotter sålde 1623 sin äga till Björn Nilsson i Sund. Jag tror att denna arvslott såldes inom släkten och kan med fog anta att Björn var bror till Maret och Pär.

Om jag får tro utan att ha några bevis, så var Maret, Pär och Björn barn till Nils Månsson Roos i ett tidigare äktenskap och på så sätt kan Maret och Björn ha ärvt ägorna i Sund i Nössemark medan Nils fått arv i Bro. Jag har i flera år i omgångar försökt få klarhet i detta, men varje gång fått ge upp. Kanske någon kan hjälpa mig att reda ut detta så är jag tacksam för att jag har släktskap med såväl Margareta Persdotter som med Maret Nilsdotter och Björn Nilsson.

Nedanstående ansedel utvisar vad jag vet om Margareta Persdotter:

Margareta Persdotter

Stor jordägare i Värmland och Dalsland. Hon ärvde frälsegods i Steneby socken på Dal efter sin mor Karin Andersdotter. Efter fadern Per Larssons ”Lille Per” död ärvde hon även sätesgården Bro i Värmland där hon och hennes man Nils Månsson Roos lär ha vistats från 1579. Efter makens död 1603 styrde och ställde Margareta ensam över sina domäner. Bara i Steneby under sätesgården Dingelvik hade hon 12 frälsehemman. Det var inte bara i Steneby hon ägde egendomar. Enligt ett protokoll från 1619 ägde hon hela Sunds gård i Nössemarks socken på Dal samt ett flertal frälsehemman i Värmland. Margareta Persdotter dog barnlös i Bro omkring 1629 och som närmaste arvinge anmälde sig Elin Jacobsdotter Snakeborg Bååt, maka till ryttmästare Lennart Persson Svenske.

Nils Månsson Roos

Margareta Persdotters make Nils Månsson Roos tillhörde liksom son far Karl IX:s ryttare. Död 1603 i Karl IX:s fälttåg i Livland. Han var son till Måns Knutsson Roos av Hjelmsäter. Tillhörde Karl IX:s ryttare och satt på herresätet Blolmberg i Västergötland. Gift med Christina Gregorsdotter.

Per Larsson (Lille)

Margareta Persdotters far Per Larsson (Lille) var fogde med säte på sätesgården Bro i Värmland. Född 1522 i Östbro, Bro och död där 1577. Gift med Karin Andersdotter död 1576.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida