1997_2

En jorddrott i Värmland

Av Sten Nyborg

Säteriet Vik i Arvika ägdes i slutet på 1500-talet av Gustaf Bryntesson Roos av släkten Roos af Hjälmsäter. Förutom Vik ägde han även Berg i Älgå. Han hade en dotter som gifte sig med Per Jönsson Bratt, vilken härstammade från Höglunda i Nor socken. Genom giftermålet kom Per Jönsson Bratt i besittning av Vik och Berg. Dessutom hade han före äktenskapet gårdarna Rud, Norserud och Öna i Ny socken vilket enligt Fernow utgjorde snart sagt alla frälse gods i Jösse härad.

Han introducerades på Riddarhuset 1625 under nr 49 av adliga ätten Bratt af Höglunda. Han deltog i Uppsala möte 1593 och finns med bland undertecknarna av mötets beslut. Från riksdagen 1627 uteblev han dock utan laga förfall och fick böta 50 daler. Han bosatte sig på Vik där han dog 7 okt 1639. Han begravdes i Arvika kyrka (Mikaelikyrkan) och ett epitafium av trä över honom uppsattes. Ett minnesmärke som tyvärr är borta.

Den Brattska släkttavlan har innehållit många fel, vilket framgår av Norlins artikel i SoH och Elgenstiernas rättelser och tillägg i del IX. Per Jönssons fader var Jöns Persson Bratt till Höglunda och Bråne, som fyra generationer bakåt härstammade från Nils Stensson Bratt, fogde i Värmland 1454. Denne adlades av Karl Knutsson 28/2 1456. Norska släktforskare vill spåra hans härkomst från Norge och kan gå så långt tillbaka i tiden som till 1200-talet. Den siste medlemmen av den svenska adliga ätten gick bort 1977.

Per Jönsson Bratt hade i första äktenskapet två barn, Gustaf och Ingrid. Dottern ärvde Berg och sonen Vik. Ingrid gifte sig med häradsskrivaren Antonius Wasteson (enl Karlberg benämnd Anders Månsson och enligt Ericson Antonius Mattsson). I äktenskapet föddes sex barn. En dotter Annika, född cirka 1640 gifte sig med en bonde vid namn Mats, förmodligen av finsk härkomst och brukande i Hedene, Glava. Mats har Ericson spårat i mantalslängden 1668-70 däremot ej i kyrkböckerna. Om Annika läser man i dödboken för Glava 1708-32 (C:2): ”1725 gamla Enkian Annika i Hedene afsomnade sal d 25 Feb som war kommen af förnemt folk men sedan blifvit i gement ståndt, som fördt en stilla vandel och uti Christensdoms stycken varit svag (?), hon har – – – 84 åhr, blef begrafven d 21 Feb (?!) af Hr S Kylstedt”.

En annan Hedenebo Erik Olofsson, f 165(5), d 1753 blind och 93-årig enligt egen utsago 98, äktade Annikas och Mats dotter Ingrid Mattsdotter (166(3)-1738). Dessa hade minst fem barn av vilka Matts Ersson (169(6)-1770) är den för mig intressantaste. Genom sitt äktenskap med Sara Elofsdotter (1700-1781) förvärvade han en egendom i Törsbol, Glava.

Om hustrun förmäler dödsboken att hon med sin make haft 5 barn ”som tillike med 31 barnbarn och 3 barnbarnsbarn än lefva” samt att ”hennes muntra gladlynta, fridsamma och förnöjsamma sinelag jämte god kropställning bidrog dertil at hon ägt en jemn god helsa -”.

Av dessa gifte sig dottern Sara Mattsdotter (1735-1826) med Bengt Andersson (f 1719) i hans andra äktenskap. Han gick bort efter att i skörden ha fått en tistel i foten varav ”upkom swår swulensiuka och omsider Miserere hvilken ändade hans liv” den 14/10 1773.

Efter Bengts död gifte Sara om sig med Hindrik Hindriksson i Törsbol. Släktnamnet Sara gavs även åt Bengt och Saras dotter Sara Bengtsdotter (1764-1848). Hon och hennes man Olof Andersson (1753-1829), hemmansägare i Spesserud, Glava, blev föräldrar till Nils Olofsson (1800-1850) även han hemmansägare i Spesserud.

I hans äktenskap med Maria Nilsdotter (1805-1847) föddes 1845 min morfar August Westlund (Nilsson, d 1929) sedermera hemmansägare i Berga, Glava och nämndeman vid Gillbergs häradsrätt. Han blev således som femåring föräldralös och vårdnaden om honom anförtroddes grannfamiljen Anders Andersson och Anna Persdotter i Spesserud.

Utgångspunkten för denna släktbeskrivning var gården Vik i Arvika. Den som är intresserad av gårdens vidare öden kan läsa mer härom hos Karlberg. 1860 inköptes den av en engelsk järnvägsingenjör Robert Sinclair. Hans son med samma namn stupade som frivillig i Grekland i kriget mot turkarna 1897. 1903 förvärvades den av Arvika köping.


Källor:
  • Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor del I o IX
  • Jarl Ericson: Finnar i Väst. Föreningen för Värmlandslitteratur 1990
  • Gustaf Karlberg: Anteckningar om Arvika landsförsamling. Arvika 1912 (Finns även i den av H Schröder o K Nyborgs utgivna En bok om Arvika. Arvika 1933)
  • Gustaf Karlberg: Älgå socken i Värmland i forna dagar och i våra. Uppsala 1906 (Faksimil 1978)
  • Gunnar Norlin: Bratt af Höglunda, antdra Brattsläkter och släkten Wallman. Släkt och Hävd nr 3 1973.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida