1994_1

Brattfors hytta 1540-1920

Av Olof Ljung

I Vår Stad nr 11 1993, tidskrift för Filipstads Gille, redovisar Olof Ljung sina forskningar kring Brattfors hytta som ofta förväxlas med Brattforshyttan.

Flertalet personer förefaller ha den uppfattningen att det förutom hyttan i Brattfors även har funnits en hytta nära Brattforshyttans järnvägsstation. Det har givits olika förklaringar till varför järnvägsstationen och området däromkring fått namnet Brattforshyttan trots att det ej funnits någon hytta. Visserligen låg på 1600-talet till omkring 1878 Hedenskogs hytta mitt emellan Brattfors och Brattforshyttans järnvägsstation, men det kan knappast vara förklaringen till att området fått namnet Brattforshyttan.

En starkt bidragande orsak till att många är övertygade om att det funnits en hytta nära Brattforshyttans järnvägsstation är Jalmar Furuskogs bok ”De värmländska järnbruken”. Furuskog kallar ganska konsekvent Brattfors hytta för Brattforshyttan. I bokens register hänvisar han fem gånger till Brattforshyttan, men det handlar om Brattfors hytta. Två fotografier samt en målning av konstnären Olof Nilsson anges föreställa Brattforshyttan, men det är i själva verket Brattfors hytta.

En liknande målning av Olof Nilsson i ”En bok om Filipstad” 1961 betecknas korrekt med ”Brattfors hyttanläggning”.

Vill man söka sig fram till området Brattforshyttan finns tydliga vägskyltar med Brattforshyttan, vare sig man kommer från Brattfors eller från Sutterhöjden. Vill man använda bilkartor finner man på ”Vår vägkarta” (Rabén och Sjögren 1985) Brattforshyttan järnvägsstation tydligt angiven. På den stora bilkartan ”Blå kartan” 1987 saknas Brattforshyttan helt, men små platser med 1-2 bostadshus som till exempel Lillbäck är fortfarande angivna.

I en stor bilatlas som kom ut 1993 (Motormännens) saknas platsangivelser helt i det aktuella området, beroende på att man nu ej markerar platser med under 200 invånare. Däremot kommer Brattforshyttan felaktigt med på en plats som medverkar till förväxling med Brattfors. Alldeles bredvid Brattfors läser man nu med mycket fin stil Brattforshyttan.

I Brattfors fanns en hytta före 1540 till 1920 och fortfarande finns en väl bevarad hyttruin. I Brattforshyttan har däremot som sagt aldrig funnits någon hytta.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida