1989_4

Värmlandsanor på omvägar
eller Sunne-Slottsbron på 300 år

Av Bernhard Granholm

Vårt medlemsblads nye redaktör presenterar sig nedan genom att beskriva hur hans förfäder, och han själv tog 300 år på sig att färdas från Sunne till Slottsbron.

På vidstående karta vill jag visa min härstamning från Värmland och hur släktlinjen gått för att återvända hit. För övrigt har jag mina anor i andra delar av landet. Här angiven Värmlandsana är hittills den enda jag känner.

Kartans originalformat är A4. Numreringen av personerna är Kekule von Stradonitz system, där probanden är nr 1, far nr 2, mor nr 3, farfar nr 4 etc. (Personnummer anges inom parentes):

A Sunne, S-län

Jon Elofsson (624). Skattebonde i Backa på 1600-talet. Gift med Ingeborg Olofsdotter.

Håkan Frisk (312). Född 1644. Fältväbel vid Jämtlands kavalleriregemente. Deltog i danska kriget. Blev dansk fånge i en strid vid Oviken 1677. 1684-1701 länsman i Ragunda. Det finns en hel del vidlyftigheter dokumenterade om honom. Slagsmål, oenighet med prosten är bland det som är nedtecknat. En skallskada från kriget anges som orsak till hans hetsiga lynne. 1708 stämdes han inför tinget för majestätsbrott. Då änkedrottningens skål skulle drickas vid ett tillfälle hade Håkan skjutit bägaren ifrån sig och yttrat, att han ej hade behov av att dricka en gammal kärings skål. Han var gift med Margareta Månsdotter.

B Ragunda och Fors, Z-län. Gudmundrå och Härnösand, Y-län

Elof Frisendahl (156). Född 1693 i Ragunda. Prost i Gudmundrå. Namnet Frisendahl härleds enligt Svenskt Biografiskt Lexikon från en dialektal benämning av Fryksdalen. Gift med Hedvig Tigerstedt, prostdotter från Finland.

Daniel Frisendahl (78). Född i Gudmundrå 1745. Prost i Ragunda. Under hans levnad ägde den stora regleringen av Indalsälven rum, utförd av Magnus Huss (Vildhussen) och som resulterade i att Ragundasjön tömdes och det 35 meter höga vattenfallet Storforsen blev Döda fallet. Daniel deltog i de administrativa förberedelserna för detta projekt. Det finns en värmländsk parallell till förutsättningarna för denna händelse. Brattforsheden bildades på liknande sätt som den grusås som kom att dämma upp Ragundasjön vid istidens slut ca 8000 år f kr. Därigenom ändrades Klarälvens lopp, liksom Indalsälvens. Vad jag vet har dock ingen sökt återföra Klarälven till sitt utlopp i Ölmeviken. Daniel var gift med prostdottern Christina Unaea.

Brita Frisendahl (39). Född 1778 i Härnösand. Gift med vice länsmannen Esbjörn Edholm i Fors. Familjen Edholm drabbades av ekonomiska förluster i samband med ovannämnda tömning av Ragundasjön.

Magdalens Edholm (19). Född 1815 i Fors i Jämtland. Gift med torparen Jacob Granholm.

Anna Magdalena Granholm (9). Född 1844 i Fors. Ogift. En kvinna med ett strävsamt, skiftande och intressant levnadsöde. Står några år som bonde och hemmansägare i husförhörslängden.

C Stugun, Z-län

August Granholm (4). Född 1871 i Stugun. Anställd vid SJ, bl a vid järnvägsverkstäderna i Örebro. Fick med stor säkerhet sin hälsa förstörd av asbest vid renovering av ånglok. Gift med Anna Hammarström.

D Knista, T-län

Wiktor Granholm (2). Född 1904 i Knista. Officer i Frälsningsarmén, bl a med tjänstgöring i Estland. Gift med Nanna Hahne.

E Tartu, Estland

Bernhard Granholm (1). Gift med Anna-Lisa Ödman.

F Strömstad

1958-1961 föddes Anders, Birgitta och Gunnel.

G och H, Ed och Väse, S-län

1982 föddes det första barnbarnet i Eds församling och därmed var cirkeln sluten. Ytterligare barnbarn har fötts även i Väse. Men man kan säga att det tagit cirka 300 år att färdas sträckan mellan Sunne och Slottsbron.

Redogörelsen för Håkan Frisks levnad har hämtats från en släktkrönika skriven av Åke Tågenfeldt. Uppgifterna om prästerna är ur Bygdéns, Härnösands stifts herdaminne.

Flera ättlingar till de här nämnda personer finns i såväl publicerade som icke publicerade släktutredningar. Det skulle glädja mig mycket om det finns något dokumenterat om de av skattebonden Jon Elofssons efterkommande som blev kvar i Värmland.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida