1988_4

1850 års män och kvinnor i Gräsmark

Av Bertil Grundström

Befolkningsökningen i slutet av 1800-talet hade uppstått genom ”fred, vaccin och potatis”. Den skapade emellertid även problem, då stora svårigheter uppstod för befolkningen att finna en dräglig utkomst.

Som tur var så hade industrin börjat efterfråga arbetskraft i allt större omfattning, speciellt för verksamheten vid norrlandskusten.

För många blev även Nordamerika en väg att komma ur en svår belägenhet.

Emellertid blev det en mycket stor befolkningsförflyttning och den drabbade i hög grad Värmland.

Man kan säga att från mitten av 1800-talet började en utflyttning från landskapet som ännu ej avstannat helt.

För att utröna hur omfattande den blev för en församling, har Gräsmark undersökts och då bara för en årskull, nämligen för de personer som är födda 1850 och som torde vara den mest representativa gruppen. Den får vara med om utvandringen till Nordamerika, om arbetsvandring och industrialisering samt om nödåren 1867-1869.

Undersökningen sträcker sig fram till 1890, då kyrkboksmaterialet därefter är svåråtkomligt.

Undersökningen visar:
 1. År 1850 föddes 143 barn (71 flickor och 72 gossar). Födelseboken upptar
  139 födda, men vid genomgången av husförhörslängden har påträffats ytterligare
  fyra barn.
  Av dessa är 10 flickor och 6 gossar födda utom äktenskapet. För åtta av dem
  gifter sig sedermera de angivna föräldrarna.
  Endast för ett barn anges fadern som okänd.
 2. Den första av årskullen som gifter sig är Olof Nilsson, f. 21 mars 1850 och som
  vigdes 1 sept 1871.
  Totalt vigdes under perioden 33 personer.
 3. Totalt avlider 49 personer i Gräsmark, varav 12 st år 1857.
 4. Utflyttningen är stor och fördelar sig enligt följande:
  a) Till andra fs i Värmland – 24 st
  b) Till XYZ-län – 23 st
  c) Till annat län (W) – 1 st
  d) Till Nordamerika – 14 st
  Första utflyttningen till XYZ-län sker år 1861.

  Utvandringen till Nordamerika har följande fördelning:
  a) Ensamstående – 6 män, 3 kvinnor
  b) Med föräldrar – 1 gosse, 1 flicka
  c) Med egen familj – 2 män, 1 kvinna

  Utvandringen till Nordamerika fördelas under perioden:
  a) 1861-1870 – 2 män, 1 kvinna
  b) 1871-1880 – 2 män, 2 kvinnor
  c) 1881-1890 – 5 män, 2 kvinnor

Efter 1890 förekommer ingen utvandring ur denna årskull.

År 1873 utvandrar Otto Nilsson Wilén f. 11 febr 1850, men han återkommer år 1880.

Stina Nilsdotter, f 18 dec 1850 utvandrar 1887, återkommer 1890 som änka, utvandrar igen 1890 och återvänder till Gräsmark år 1892. Dessa båda finns ej med i tabellen ovan.

Två personer har kunnat identifieras i de svensk-amerikanska kyrkoarkiven, nämligen Magnus Magnusson Sjöholm, f. 7 april 1850, utvandrade 1870, och Olof Jansson Bäckman, f. 29 juli 1850, utvandrade 1869. Båda återfinns i Minnesota.

Sammanfattningsvis så är år 1890 kvar i Gräsmark 32 personer, dvs knappt 25% av hela årskullen 1850. 24 är gifta (13 kvinnor och 11 män).

Hos föräldrarna bor kvar en man och två kvinnor. Ensamstående är 3 män och 2 kvinnor.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida