1988_1

Död i elände

Av Peter Funke

Ibland känns släktforskning som den motigaste hobby som finns! En dag framför mikrofilmsprojektorn utan annat resultat än hålögdhet och huvudvärk kan få den mest inbitne genealog att känna hur forskarglöden börjar falna! Som tur är finns det ju andra dagar också, när faktauppgifterna formligen dröser in, och det går lätt att arbeta. Till detta kommer så de riktiga märkesdagarna, då man plötsligt känner att man märker konturerna av en riktig personlighet som har levt en gång.

Just en sådan upplevelse hade jag för några år sedan på Landsarkivet i Göteborg, då jag förstrött satt och rotade bland gamla flyttningsbetyg och liknande, i fåfängt sökande efter en flyktad förfader, in- eller utflyttad från Nedre Ullerud. Då faller plötsligt ett tidningsurklipp ur kartongen och landar vid mina fötter. Jag plockar upp det, och finner det så intressant att jag skriver av det. Sedan dess har jag funderat då och då över varifrån D.H.S. kom. Jag tycker nästan hans bakgrund påminner om den kända historien om Kaspar Hauser i Tyskland ibland!

Så om någon av läsarna har stött på något om nedanstående person, eller saknar någon i sin forskning som skulle kunna stämma in på beskrivningen vore det skoj att få besked om det. Gärna genom denna tidning, eftersom jag anser att den kan vara av visst allmänt läsvärde.

Tilläggas kan att uppgifterna är antagligen från juni månad år 1900.

”DÖD I ELÄNDE

Fredagen den 8 dennes anträffades en okänd mansperson liggande bredvid landsvägen strax söder om Mölnbacka bruk i Nedre Ullerud S:n. Mannen omhändertogs och vårdades. Den 10 juni afled emellertid personen i fråga och den af extra provinsialläkaren G Lindblom utfärdade dödsattesten innehåller, att dödsorsaken varit tarmkatarr, möjligen af tuberkulös art. Bemälde person, som var döfstum, meddelade sej genom att med griffel skriva på en skifferbit, men ville ej lämna några uppgifter om sitt namn eller varifran han var. Hans signalement är följande: mycket magerlagd, omkring 25 år gammal, af medellängd, kortklippt brungrått hår, utan skägg, å vänstra underarmen tatuerad med D.H.S. 1876 samt iklädd bruna kläder (hel kostym) och mjuk svart filthatt.

Den som om nämnda person kan lämna upplysningar, torde lämna sådana till ordförande i Nedre Ulleruds S:ns kommunalnämnd under adress Deje, Katrineberg.”

(Begraven i N. Ullerud 24/6, enligt blyertsanteckning).

Värmlands Släktforskarförenings hemsida