1987_3

Klipp ur Hjo dombok

Av Lars Gunnar Sander

I förra numret av medlemsbladet berättade jag något om de register som jag upprättat för Hjo dombok. Trakten i fråga hör visserligen inte till det geografiska område som vår förening har att bevaka i första hand, men bland registrets ca 4600 personer finns en och annan värmlänning vars mellanhavanden med rådhusrätten i den lilla västgötastaden kan ha ett visst intresse för detta medlemsblads läsare. Kanske någon rent av i sitt forskande stött på t ex Gulbrand Persson från Dalby socken?

Sagde Gulbrand jämte hustru och en 10-årig son häktades i Hjo den 17 april 1766. Familjen hade nämligen ertappats utan vederbörligt pass och blev därför rannsakade för olovligt landsstrykande påföljande dag.

Inför rådhusrätten berättade Gulbrand att han var född i Trondheim i Norge, hade lärt sig hovslagarhantverket i Köpenhamn och för ungefär sexton är sedan kommit till Sverige där han nu hade sitt tillhåll i Dalby socken i Älvdalen. Han hade en son vid Livgardet i Stockholm, vilken han besökt föregående år. Som bevis för detta uppvisade Gulbrand ett pass som var utfärdat av Kungliga slottskommendanten den 30 maj 1765. Enligt detta förbjöds han att avvika från stora landsvägen eller på något sätt vara allmogen till besvär samt att genast förfoga sig till Dalby.

Därefter uppgav Gulbrand att han vid jultiden gått vägen över Gullspång till Göteborg för att där besöka en son som var artillerikarl. För tre veckor sedan hade han anträtt hemresan till Värmland. Kommen så långt i sin berättelse uppvisade Gulbrand ännu ett pass, denna gång utfärdat den 18 februari av landshövdingeämbetet i Jönköping. Även enligt detta pass hade Gulbrand att förfoga sig raka vägen hem till Älvdalen.

Som läsaren själv kan se, så är de olika uppgifterna ganska motstridiga. Det tyckte också rätten som nu ansatte Gulbrand med närgångna frågor om hur han kunnat försörja sig själv, hustrun och sonen under resan. På detta svarade den åtalade att han förtjänat uppehället på hovslageriarbeten. Nästa fråga blev, vem som utfärdat passet för resan till Göteborg? Här erkände Gulbrand att han inte haft något sådant pass. Han hade vistats fyra veckor i Göteborg, därefter tagit stora vägen förbi Bohus fästning mot Skara och så småningom kommit till Hjo. I Jönköping hade han inte varit.

Nu tröttnade rådhusrätten på Gulbrands berättarkonst och kallade i stället in hustrun som hette Anna Amundsdotter.Hon uppgav att familjen efter Kyndelsmäss begivit sig stora vägen över Hova till Göteborg där hon hade två söner vid artilleriet. I Göteborg hade de bott i två nätter. Åtta dagar före påsk hade de rest till Falköping och Skövde samt därefter till Hjo. I Jönköping hade de varit föregående vinter.

Stackars borgmästare Tengbom och hans fyra rådmän! De fick ju ingen ordning på det här. Nu var det ingen annan råd än att kalla in och förhöra parets 10-årige son Jöns. Denne berättade att han med sina föräldrar efter jul gått hemifrån över Askersund, Vadstena, Jönköping, Borås och till Göteborg där de uppehållit sig i tre dagar. Därefter hade gått förbi Bohus genom Skara och Skövde och slutligen kommit till Hjo.

Rätten konstaterade att sonens berättelse måste vara den riktiga och dömde föräldrarna för olovligt landsstrykande varunder de tvivelsutan varit allmogen på flera ställen till besvär. Gulbrand Persson avstraffades med 4 par spö och Anna Amundsdotter med 3 par ris, tre slag av vardera paret. Därefter blev de genom kronobetjäningens försorg och under säker bevakning förda till hemorten.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida