1987_1

Suhoinens minne

Av Margit Olsson

I Lysvik planerar man att i sommar ha en stor terränglöpningstävling runt sjön Jangen. Idrottsföreningen firar ett jubileum. I samband med planerna upptäcktes att alla kommitténs medlemmar var av den kända finnsläkten Suhoinen. Erlander var väl den mest kända medlemmen, men namn som Curtis Carlson, årets svenskamerikan 1981, musikern och sångaren Nils Lofgren m.fl. kändisar kan räknas in bland ättlingarna. Romas tränare är en av dem, och han är tänkt som prisutdelare vid tävlingen. Från den finska grenen lär även Olof Palme ha härstammat.

Tack vare ett testamente som stamfadern skrivit till sina barn kan vi få ganska många data. Påfwel Olufsson och hans hustru Elin Olufsdotter i Löfåsen, Sunds socken, säger där att de ”tu gamble, blinde folk” lämnar halva sitt lösöre och hela sin fasta egendom till sonen Oluff Påfwelsson och dennes hustru, medan övriga barn, Erik Påfwelsson i Tvärån, Fryksände socken och Marit Påfwelsdotter i Jangshöjden, Sunds socken, får dela resten av lösöret med Oluff. En utförlig förklaring visar rättvisan i testamentet och barnen lovar att de ”aldrig skola derpå tala”, ett löfte som de inte höll. År 1674 uppvisas det på tinget.

Än i dag bor Oluffs ättlingar kvar på gården, som gått i arv från far till son. I dag bor där unge Lars Tagesson och yngsta grenen är hans ettårige son Christoffer.

Troligen föddes stamfadern i Finland omkring 1594 och invandrade till Sverige med sin familj, åtminstone nämner C.A. Gottlund att Erik skall vara född i Finland. År 1654-57 är fadern i mantal i Löfåsen varefter Oluff tar över.

Oluff och hans hustru Annika Larsdotter har 6-8 söner:
Lars, född ca 1646 (ättlingar från hans båda äktenskap kvarbor i Fryksdalen).
Pål, född ca 1649 – 51 (flyttade till Tvärån på Östanbjörke skog, även här finns en rad ättlingar).
Erik O Löfwen, född ca 1652-54 (bodde troligen i trakten av Där Fram i Löfåsen, där ättlingar än kvarbor). Inlöste ännu en brorsdel. Var furir och kvartermästare.
Bertil, ? Endast känd från vigsel 1680 med Karin Persdotter, en finska. Möjligen bodde han en tid i Hällsjötorp, där ett par Bertilsbarn föds under 80-talet.
Daniel, född 1660. Blev den som tog över gården och blev stamfar för släkten Där Nol. Där var gästgiveri.
Petter O Björkman, soldat, 1707 nämns hustrun som änka.
Gustaf, utflyttad till Ekshärad, har spårats av en forskare från den trakten. Troligen död vid 26 års ålder. Hustru var Malin Larsdotter, Solberg, Ekshärad.
Hindrik, ?, utflyttad till Västra Kymmen är ännu en möjlig son.

Endast 6 brorsdelar gick i arv. Kanske de övriga två dog före föräldrarna?

Bygdens släktforskare, Suhoinen-specialisten Arne Linnarud, har funnit att nästan alla som bor i Lysvik eller är bördiga därifrån även är Suhoinenättlingar.

Du som funnit Dig vara en Suhoinen eller bara misstänker samband kan få en givande dag bland dem som söndagen den 19 juli söker sig till Löfåsen i Sunne. Dagen börjar med en friluftsgudstjänst ledd av någon av de många präster, som finns bland ättlingarna, varefter släktforskarna från samma podium kan tala om vad som koomit fram om släkten, diskutera och bekanta sig med likasinnade samt göra en rundvandring till de platser, som ligger i omedelbar närhet och minner om förfädernas idoga arbete. Matkorg och gott humör medtages. I en backe kan Du vädra Dina anor med tolfte- eller trettondemänningar.

Kaffe kommer att säljas. Vi hoppas på en god anslutning. Tyvärr kan vi inte garantera vädret.

Eventuella tankar på en Suhoinensk släktförening kan framföras vid kvällens avslutning, där vi hoppas på sång och underhållning av Suhoinenättlingar.

P.S. För den som känner sig famla i blindo när han kommer ner på 1600-talet finns ett glädjebud. Den länge väntade Dombok för Fryksdals härad I, utkommer av trycket i april. Den omfattar 1602-1700. En andra del väntar på sin tryckning. Säljes av Östra Emterviks Hembygdsförening för 195 kr. En verklig guldgruva för alla forskare, som har intressen inom Fryksdalen.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida