1986_1

En släktforskares funderingar

Av Hans Warnström

Att ut ur dunklet locka fram
en forn generation
och söka sig till släktens stam
kan bli en ren passion.

Och när vi lampan slagit på
och skärmen lyser klar
vi brådstörtat förflyttas då
till längst förflutna dar.

När farfars farfar växte upp –
var levde han sitt liv?
Vad vet vi om hans levnadslopp?
Var fann han väl sitt liv?

Vi söker och vi famlar kring
i husförhörets längd.
Ibland vi finner ingenting
och vägen verkar stängd.

Ibland vi ser en krumelur,
som knappt att tyda går,
men med intuition och tur
dess mening vi förstår.

Det ofta finns alternativ
när spåren suddas ut –
är man blott lite’ kreativ
man kommer fram till slut.

Och när vi sista runan tytt
på släktens äldsta sten
vi kanske börjar om på nytt
– med någon sidogren.

(med mycket god hjälp av Zacharias Topelius, som härmed tackas!)

Värmlands Släktforskarförenings hemsida