1985_3

Ett nyförvärv till Värmlandsarkiv:
Direktör Jean Silfvings samling

Av Peter Olausson

Bland de 13 hyllkilometer med handlingar som Värmlandsarkiv i Karlstad förvarar, finns hundratusentals dokument av intresse för släkt- och hembygdsforskare. De präktiga skinnbanden med räkenskaper och korrespondens från glasbruk och järnbruk kantar korridorer och uppfyller magasin tillsammans med sjukjournaler, kommunala protokoll och handskrifter från 1500-talet och framåt. Ett eldorado för värmlandsforskaren – ja, det är faktiskt Gamla badhuset i Karlstad, där Värmlandsarkiv håller till.

Vi har också samlingar och excerpter efter många äldre forskare, som gjort stora insatser på det lokalhistoriska området. Deras handlingar är ofta av stort intresse. Inte minst gäller det ett av arkivets nyförvärv för året, nämligen direktör Jean Silfvings samling. Många östvärmlänningar känner Silfving som författare till den äldre beskrivningen över Rudskoga socken, men i sitt forskarvärv greppade han över större områden än så. Hans samling om tre volymer omfattar handlingar från hela Värmland med omnejd.

Somt av materialet är Silfvings egna anteckningar – här märks bl a hans manuskript till Visnums härads historia -, men en myckenhet utgörs av originalhandlingar, som han hopsamlat på olika håll, Anders Lignells kopiebok över medeltida pärmebrev för Karlstad stift finns här med orts- och personregister, liksom fragment ur en dombok för Östersysslet i Värmland för år 1608. Fastebreven för enskilta gårdar över hela Värmland finns såväl i original som i avskrifter – av särskilt stort intresse är materialet för Visnums härad, där det äldsta brevet stammar från 1570.

Summariska sockenbeskrivningar, de flesta från 1830-talet, finns för ett antal socknar i Värmland och Dalsland, liksom gårdshandlingar och andra handlingar för bl a Södra Råda, Stora Kil och Nedre Ullerud (Mölnbacka m fl gårdar). Den som är intresserad av Gräsmarks historia får inte heller missa Silfvings samling: här märks bl a ”Promemoria Till Gräsmarks Sockens Historia af O Jönsson” från 1860-talet. Det är gefundenes fressen för en hembygdsforskare med rötter i den stora skogssocknen bort mot norska gränsen!

Silfvings samling har kommit till Värmlandsarkiv från Riksarkivet, med motiveringen att den här blir tillgänglig för fler forskare med värmlandsintressen. Vi hoppas att den utnyttjas och kommer till glädje för många i framtiden.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida