1984_2

Värmlands Släktforskarförening – Vad är det?

Av Anders Höglund

VÄRMLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENING

är en intresseorganisation för alla släkt- och bygdeforskare med anknytning till Värmland.

ansluter släkt- och bygdeforskare i och utanför landskapet.

knyter kontakter mellan forskare.

bevakar genealogiska frågor av lokal- och riksintresse.

ger ut ett antal informationsblad per år, med aktuell information och tips.

håller två till tre allmänna möten per år, inriktade på att öka våra medlemmars kunnande och Värmland, och för att ge forskare ett forum att träffas.

är föreningen för Dig som inte längre vill sitta i Din ensamhet och brottas med mer eller mindre svårlösta problem.

– – – – – – – – – –

Du som vill vara med och ge och ta av forskarerfarenheter,

Du som vill kunna förkovra Dig vid möten och kursdagar,

Du som vill ha tillgång till nyheter om forskning i Värmland,

Du som vill ha gemenskap med meningsfränder,

Du bör bli medlem i

VÄRMLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Värmlands Släktforskarförenings hemsida