1984_1

Släktforskarförening bildad i Värmland

Av Anders Höglund
Rekordintresse
skapade kaos bland
släktforskare
Släktforskarförening
bildas i Värmland

Ovanstående tidningsrubriker markerar en milstolpe för Värmland, och för forskare både i och utanför landskapet. Att intresset för föreningen är stort, visade inte minst de 150 personer som deltog vid bildandet den 15 december 1983.

Föreningens ändamål är att inom Värmland stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning, och förena dem som delar detta intresse (§2, stadgan). Detta innebär på intet sätt att personer bosatta utanför landskapet ska känna sig ovälkomna. Tvärtom, vill vi förena alla, oavsett bostadsort, som har forskarintressen i Värmland.

Hittills har vi, utan att behöva göra reklam för oss, fått ett stort antal kontakter, icke minst från personer utanför Värmland. Om tendensen håller sig, kan vi se fram mot många tillfällen till ökad kontakt med meningsfränder, och ökade kunskaper om vårt landskap.

För att all information inte skall stann hos styrelsen, kommer vi att bl.a. ge ut medlemsblad. Detta är det första trevande försöket att åstadkomma en medlemsinformation. Ingenting är hittills sagt, om hur ofta den ska ges ut. Det kan finnas skäl att prova sig fram något år innan beslu fattas om hur många nr som skall tryckas per år.

Det skall redan från början sägas ifrån, att medlemsbladet inte enbart är styrelsens språkrör, utan det är också meningen att medlemmarna själva ska kunna komma till tals. Några rubrikförslag för medlemsmedverkan ges nedan.

I hopp om en lysande framtid, tecknar Anders Höglund, ordförande

– – – – – – – – – –

Reportaget
Boktips
Insänt
Att diskutera
Anor sökes

Värmlands Släktforskarförenings hemsida