Info om ortsregister

 • Boställen inom Säffle kommun
  Filformat.
  1999 gjorde Sven Johansson, Säffle, den första upplagan av Boställen inom Säffle kommun som ett resultat av ett arbetsmarknadsprojekt i regi av Säfflebygdens Hembygdsförening. En diger skrift på nära 300 sidor. Databasen, som uppdaterades kontinuerligt, har konverterats till Excel-format av Gunnar Jonsson, Säffle. För ytterligare information, läs de textflikar som finns i Excel-filen. Databasen innehåller namn (med koordinater) på herrgårdar, gårdar, torp, backstugor och andra bostadshus, samt skolhus, lanthandlar, kyrkor, missionshus, kvarnar, sågar mm på landsbygd och i tätorter.
  OBS! Databasen finns gratis för våra medlemmar på medlemssidan.
 • Dalslands och Värmlands Ortregister
  Bok:
  118 sidor, A4.
  Dalslands Ortregister. Gunnar Jonsson 2001.
  En sorterad förteckning av över 2500 dalsländska ortnamn (med binamn) från medeltid till nutid. Stavningen av hemmansnamn är den som gällde vid jordebokens upphörande 1931. Denna andra utgåva är kompletterad med bruk, hammare, socknar och tätorter.
  Värmlands Ortregister. Gunnar Jonsson 2009.
  En sorterad förteckning av över 5400 värmländska ortnamn (med binamn) från medeltid till nutid. Stavningen av hemmansnamn är den som gällde vid jordebokens upphörande 1931. Denna andra utgåva är kompletterad med bruk, hammare, socknar och tätorter. Mindre kompletteringar gjorda 2009.
 • Dalslands och Värmlands Ortregister. Gunnar Jonsson.
  USB och Fil
  : Excel-format. Skapad i MS Excel 2007 för Windows. 2579 ortnamn i Dalsland och över 5700 ortnamn i Värmland. Med härads- och sockenkartor samt förklaringar. USB/Fil-versionen är en uppdaterad arbetsversion som allt eftersom kompletteras med fler uppgifter. USB/Fil-versionen innehåller koordinater (ej komplett) och en del anmärkningar. Listor över nämnda boställen i några värmländska socknar ingår också. Planen är att uppdatera varje nyår.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida