Info om kyrkboksregistret

  

Värmlands Kyrkboksregister

Lagom till föreningens 25-årsjubileum 2009 blev första versionen av vår register-CD färdig. Vi kallade den Värmlands Kyrkboksregister. Den innehöll de flesta av de kyrkboksregister vi givit ut i pappersform. Efter två års arbete blev vi så klara med den andra versionen med dubbelt så många socknar och registerposter (698.010). Den tredje utgåvan, med 1.033.891 poster och 73 socknar, tillkom efter tre års arbete och presenterades vid Släktforskardagarna i Karlstad 2014. 2018 hade arbetet kommit så långt att version 4 kunde ges ut. Nu med uppgifter från 91 socknar, tillsammans 1.417.852 registerposter. Vi har beslutat att version 5 kommer att ges ut när det tillkommit minst 250.000 nya poster sedan version 4. De gamla pappersregistren kan dock fortfarande köpas, men de betingar ett betydligt högre pris än CD-skivan. Info om dessa finns på denna sida.

Registret använder sig av Sveriges Släktforskarförbunds framtagna presentationsprogram, så många känner igen sig från CD-skivorna med Sveriges Befolkning och Sveriges dödbok mm. I takt med att nya register färdigställs och ställs till föreningens förfogande kommer CD-skivan att uppdateras. Skivans innehåll listas nedan. De större luckorna i registren redovisas. Läs mer om projektet.

Systemkrav
Microsoft Windows 98 eller senare. Skärmupplösning minst 800×600 med 16-bitars färg. 160 MB ledigt hårddiskutrymme. Liksom de övriga av Förbundets CD-produkter går Värmlands Kyrkboksregister att köra på en Mac med installerad Windowsemulator. Enligt uppgift ska emulatorn Parallells fungera bäst. Vi kan dock inte garantera funktionen.

Information om registreringen
Vi har valt att från början normera både personnamn och ortnamn. Personnamnens normering var från början ganska hård, men numer används en modern stavning av namnen. K-ljud, som i Christina, stavas med K. Stumma h, som i Pehr, stavas Per, osv. Ortnamnen har i möjligaste mån stavats med nutida stavning, eller i förekommande fall enligt sista jordeboken 1931. Vi har även eftersträvat att placera torpnamn i sitt respektive hemman. Där inte detta lyckats står enbart torpnamnet. På våra sockensidor finns listor över hemmansnamnen.

Släktnamn och soldatnamn kan stavas på ett flertal olika sätt, ex. Smersfeldt-Smersfelt-Smärsfält, Dufva-Duva, Dahlman-Dalman osv. Vi vet inte vilket som är rätt och kan därför inte normera dessa. På samma sätt kan förnamnen ha olika form, Frits-Fritz, William-Villiam osv. Något att tänka på vid sökning. Se även våra kommentarer.

En del av registren är gjorda för att ges ut i pappersform med begränsad kolumnbredd, dessa innehåller då mer eller mindre förkortade namn, titlar och orter. Konverteringen till presentationsprogrammets krav på datafiler är gjord av Henrik Linné i Bromma som skapat en automatisk överföring från de gamla dataformaten. Numer registreras direkt efter presentationsprogrammets mall. Den tomma filen med instruktioner finns att hämta på https://start.varmlandsrotter.se/filarkivet/

Alla register är på ett eller annat sätt korrekturlästa/kontrollerade, men fel förekommer alltid. Hittar du några fel i registren eller har andra frågor om innehållet, vänligen hör av dig till vkbr@varmlandsrotter.se. Ange vilken källa du har som visar vad som är fel. Korrigeringarna i registren läggs in i databasen allt eftersom och kommer att finnas med i nästa utgåva – Värmlands Kyrkboksregister 5.

Allmänna och sockenspecifika kommentarer som bör beaktas vid sökning.

Karta över socknar
Aktuell version 4 innehåller 91 värmländska socknar. Röda är delvis gjorda. Gröna är klara fram till minst år 1900. Blåa är helt klara (saknas komplettering 1948-1949).


VSF CD5 – Värmlands kyrkboksregister – Version 4 (2018-09)

Enstaka skillnader i angivet postantal kan förekomma, då rättelser och ändringar inkommer.

Församling Boktyp Registret innehåller åren (mindre luckor kan förekomma) Antal poster Registrerat av
 Alster Födde
Vigde 1860-1900 494 Sune Karlsson
Döde
Arvika lfs Födde 1830-1920 9649 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson
Vigde 1830-1848, 1860-1920 2070 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson
Döde 1830-1920 5826 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson
Arvika sfs mm Födde 1815-1827, 1830-1920 5381 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson
Vigde 1815-1816, 1819-1822, 1824-1827, 1830-1847, 1860-1920 1677 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson
Döde 1816, 1818-1920 2743 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson
Bjurtjärn Födde 1688-1788 4327 Ingrid Sjöberg
Vigde 1820-1900 1106 Ulf Widén, Ingrid Sjöberg
Döde
Blomskog Födde 1800-1900 5124 Ingrid & John Larsson
Vigde
Döde
Boda Födde 1688-1930 8990 Sven Haage
Vigde 1690-1695, 1697-1698, 1701-1722, 1724-1725, 1727-1930 1984 Sven Haage
Döde 1691-1699, 1702-1720, 1723-1930 5639 Sven Haage
Bogen Födde 1850-1945 3061 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1851-1969 322 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1851-1945 774 Carl-Johan Ivarsson
Borgvik Födde 1779-1834 1420 Irene Hultman
Vigde 1719-1910 1339 Peter Borg
Döde
Botilsäter Födde 1721-1769, 1771-1947 5983 Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson
Vigde 1721-1744, 1748-1759, 1763-1773, 1784-1969 1439 Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson
Döde 1721-1947 4209 Cresco i Säffle, Åke Nordström, Gunnar Jonsson
Brattfors Födde 1737-1900 5904 Siri Fransson
Vigde 1743-1900 1220 Siri Fransson
Döde
Bro Födde 1692-1696, 1701-1702, 1706-1722, 1734-1947 9438 Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson
Vigde 1692, 1695-1699, 1707-1723, 1781-1969 1953 Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson
Döde 1689-1696, 1698-1700, 1702-1703, 1706-1726, 1781-1947 5430 Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson
Brunskog Födde 1688-1930 18205 Sven Haage
Vigde 1691-1930 4609 Sven Haage
Döde 1691-1930 12205 Sven Haage
By Födde 1689-1727, 1729-1740, 1743-1779, 1781-1920 11018 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1689-1691, 1696, 1698, 1702-1703, 1705, 1707-1723, 1725-1942 3220 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Döde 1689-1698, 1700, 1704-1920 8068 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Dalby Födde 1694-1704, 1706-1707, 1713-1745, 1747-1755, 1778-1900 12795 Åke Nordström
Vigde 1696-1701, 1715-1723, 1726-1745, 1750-1783, 1785-1814, 1824-1900 2756 Åke Nordström
Döde 1694-1699, 1716-1745, 1747-1778, 1781-1822, 1824-1900 9053 Anneli Johannesson
Degerfors Födde 1883-1932 5147 Sören Stridsberg
Vigde
Döde 1883-1911 1074 Sören Stridsberg
Ed Födde 1699-1702, 1705-1722, 1726-1736 618 Gunnar Jonsson
Vigde 1699-1707, 1713-1720, 1726-1792, 1794-1970 3085 Gunnar Jonsson
Döde 1699-1702, 1705-1707, 1713-1721, 1726-1736 334 Gunnar Jonsson
Eda Födde
Vigde
Döde
Ekshärad Födde 1665-1944 31394 Mats Hellgren, Jens-Åke Nilsson, Thore Jansson
Vigde 1687-1957 8162 Jens-Åke Nilsson, Thore Jansson
Döde 1688-1757, 1762-1900 14474 Jens-Åke Nilsson, Thore Jansson
Eskilsäter Födde 1688-1812, 1822-1920 4848 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1688-1707, 1710-1711, 1716-1717, 1721-1726, 1729-1812, 1822-1920 989 Framtidshuset i Säffle
Döde 1688-1694, 1697-1812, 1822-1920 3467 Framtidshuset i Säffle
Filipstad Födde
Vigde 1718-1796, 1805-1811, 1814-1830 Ingår i Färnebo Berit Carlstedt
Döde
Forshaga Födde 1908-1926 1844 Lennart Jonsson
Vigde 1908-1952 1338 Lennart Jonsson
Döde
Frykerud Födde
Vigde
Döde
Fryksände Födde 1707-1765 5876 Knut Malmström
Vigde
Döde 1707-1800 6124 Gunilla Sandström
Färnebo Födde
Vigde 1718-1900 6151 Berit Carlstedt
Döde
Gillberga Födde 1860-1947 6037 Framtidshuset i Säffle, Wiveca Mårtensson
Vigde 1688-1691, 1693-1745, 1747-1749, 1751-1969 4613 Framtidshuset i Säffle, Wiveca Mårtensson, Gunnar Jonsson
Döde 1860-1947 3907 Framtidshuset i Säffle, Wiveca Mårtensson
Glava Födde 1696, 1698-1920 13709 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Vigde 1699-1707, 1709-1920 2935 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Döde 1696-1920 8255 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Grava Födde 1688-1702, 1720-1900 17974 Henny Ängermark, Lennart Andersson
Vigde 1688-1705, 1720-1736, 1738-1745, 1748-1931 4949 Henny Ängermark, Lennart Andersson
Döde 1688-1705, 1720-1899 12650 Henny Ängermark, Lennart Andersson
Grums Födde
Vigde 1728-1744, 1746-1931 3506 Bernhard Granholm
Döde
Gräsmark Födde 1710-1722, 1751-1760, 1762-1769, 1771-1805, 1808-1810, 1812-1942 20116 Thore Jansson, Ragnar Johansson
Vigde 1750-1807, 1812-1833, 1837-1949 4295 Thore Jansson, Ragnar Johansson
Döde 1750-1760, 1765-1900 10499 Thore Jansson, Ragnar Johansson
Gunnarskog Födde 1688-1711, 1719-1945 25394 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1688-1699, 1707-1710, 1719-1969 5944 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1688-1712, 1719-1750, 1756-1945 15998 Carl-Johan Ivarsson
Gustav Adolf Födde 1789-1819, 1828-1947 9020 Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson, Yvonne Karlsson
Vigde 1829-1969 2128 Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson, Yvonne Karlsson
Döde 1789-1947 4832 Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson, Yvonne Karlsson
Gåsborn Födde
Vigde 1695-1704, 1711-1772, 1774-1950 2570 Thore Jansson
Döde
Hagfors Födde
Vigde
Döde
Hammarö Födde 1861-1919 2843 Birgit Olsson
Vigde 1823-1919 1046 Birgit Olsson
Döde
Holmedal Födde 1717-1947 9993 Ulla Hansson
Vigde 1717-1720, 1722-1785, 1788-1947 2354 Ulla Hansson
Döde 1717-1947 6877 Ulla Hansson
Huggenäs Födde 1744-1947 3771 Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson
Vigde 1761-1969 879 Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson
Döde 1761-1807, 1830-1837, 1850-1855, 1860-1947 1820 Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson
Högerud Födde 1689-1692, 1694, 1696-1947 4029 Rune Hansson, Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1697-1969 1164 Rune Hansson, Carl-Johan Ivarsson
Döde 1689-1690, 1694, 1696-1713, 1715-1947 3022 Rune Hansson, Carl-Johan Ivarsson
Järnskog Födde 1664-1670, 1688-1931 10628 Margareta Hultman, Rickard Loberg
Vigde 1689-1763, 1815-1931 2297 Margareta Hultman, Rickard Loberg
Döde 1664-1670, 1688-1694, 1696-1931 7689 Margareta Hultman, Rickard Loberg
Karlanda Födde 1694, 1696-1715, 1733-1746, 1767-1947 9764 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1694-1696, 1703-1704, 1767-1795, 1797-1969 2256 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1694-1701, 1703, 1705, 1733-1738, 1740-1742, 1767-1920 5723 Carl-Johan Ivarsson
Karlskoga Födde
Vigde 1702-1794 2637 Göran Ekberg
Döde
Karlstad lfs Födde 1758-1842 7685 Hans Ramebäck
Vigde
Döde
Karlstad sfs Födde 1758-1842 Ingår i lfs Hans Ramebäck
Vigde
Döde
Kila Födde 1640-1645, 1679-1717, 1719-1947 13639 Gunnar Jonsson
Vigde 1689-1700, 1719-1745, 1748-1968 3365 Gunnar Jonsson
Döde 1691-1701, 1707-1711, 1719-1947 9628 Gunnar Jonsson
Kristinehamn Födde 1765-1947 21521 Thore Jansson
Vigde 1701-1948 8606 Thore Jansson
Döde 1758-1900 8406 Thore Jansson
Kroppa Födde
Vigde 1722-1759, 1785-1900 1688 Anita Dagmarsdotter
Döde 1868-1900 1407 Anita Dagmarsdotter
Köla Födde 1669-1674, 1678, 1682-1712 643 Jan Lilliesköld
Vigde
Döde
Lekvattnet Födde 1851-1944 3125 Thore Jansson
Vigde 1851-1949 618 Gunnar Jonsson
Döde 1851-1942 1678 Thore Jansson
Lungsund Födde 1774-1910 8571 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1677, 1687-1734, 1738-1969 3174 Jens-Åke Nilsson, Bengt Nordstrand
Döde 1774-1900 4709 Jens-Åke Nilsson
Lysvik Födde 1692-1721, 1727-1944 17812 Arne Linnarud, Ragnar Johansson, Thore Jansson
Vigde 1697-1737, 1739-1960 4122 Arne Linnarud, Ragnar Johansson, Thore Jansson
Döde 1696-1710, 1717-1730, 1739-1740, 1766-1818, 1820-1825, 1828-1900 7230 Arne Linnarud, Ragnar Johansson
Långserud Födde 1693-1920 12958 Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson
Vigde 1693-1920 3002 Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson
Döde 1694-1920 8567 Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson
Mangskog Födde 1706-1709, 1712-1946 8443 Thore Jansson
Vigde 1714, 1717-1743, 1745-1949 1891 Thore Jansson
Döde 1706-1709, 1712-1900 4489 Thore Jansson
Millesvik Födde 1688-1947 3415 Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson
Vigde 1688-1693, 1696-1967 975 Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson
Döde 1688-1694, 1697-1725, 1727-1744, 1746-1947 2503 Cresco i Säffle
Munkfors Födde 1918-1947 2277 Wiveca Mårtensson
Vigde 1918-1969 1825 Wiveca Mårtensson
Döde 1918-1929 600 Wiveca Mårtensson
Nedre Ullerud Födde 1677-1693, 1695-1900 13870 Henny Ängermark, Kurt Eriksson
Vigde 1671-1682, 1687-1721, 1723-1970 5045 Henny Ängermark, Kurt Eriksson, Wiveca Mårtensson, Jens-Åke Nilsson
Döde 1677-1717, 1723-1759, 1761-1763, 1766-1900 8463 Henny Ängermark, Kurt Eriksson
Nor Födde 1779-1822 2595 Kenneth Högberg
Vigde 1779-1958 3749 Kristina Gunnarsdotter
Döde 1779-1947 8216 Stig Olsson
Nordmark Födde
Vigde 1731-1822 935 Elisabeth Thorsell
Döde
Norra Finnskoga Födde 1831-1900 3134 Åke Nordström
Vigde 1832-1900 555 Åke Nordström
Döde 1831-1900 1460 Anneli Johannesson
Norra Ny Födde
Vigde 1860-1920 1011 Gunilla Önnberg
Döde
Norra Råda Födde 1725-1769 2659 Mats Hellgren
Vigde
Döde 1727-1900 12979 Lennart Andersson
Ny (Jösse) Födde 1688-1920 7441 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Vigde 1688-1698, 1701-1703, 1706-1830, 1842-1920 1721 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Döde 1688-1920 4907 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Nyed Födde
Vigde 1707-1715, 1742-1769, 1771-1774, 1776-1795, 1797, 1803-1969 6546 Bertil Andrén
Döde
Nyskoga Födde 1873-1900 892 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1873-1969 380 Gunnar Jonsson
Döde 1873-1900 330 Jens-Åke Nilsson
Nysund Födde
Vigde
Döde
Ransäter Födde 1760-1834 3520 Ragnar Johansson
Vigde
Döde
Rudskoga Vigde 1689-1700, 1702-1900 1916 Jens-Åke Nilsson
Rämmen Födde 1785-1947 11730 Christina Weigel
Vigde 1793-1969 3132 Christina Weigel
Döde 1789-1922 4645 Christina Weigel
Segerstad Födde 1746-1947 5807 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1746-1969 1478 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1746-1947 4049 Carl-Johan Ivarsson
Silbodal Födde 1709-1920 10641 Kjell Croné, Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1709-1807, 1810-1920 2269 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1709-1920 6716 Kjell Croné, Carl-Johan Ivarsson
Sillerud Födde 1683-1822, 1824-1848 11612 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1683-1783, 1824-1969 4407 Carl-Johan Ivarsson
Döde
Skillingmark Födde
Vigde
Döde
Stavnäs Födde 1687-1920 15848 Jan Thimberg
Vigde 1687-1730, 1733-1920 3752 Jan Thimberg
Döde 1687-1688, 1690-1920 10455 Jan Thimberg
Stora Kil Födde 1672, 1675-1677, 1679-1757, 1761-1769, 1771-1777, 1779, 1781-1785, 1789-1934 19020 Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson
Vigde 1675-1687, 1690-1718, 1720-1779, 1816-1817, 1822-1944 4428 Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson
Döde 1672, 1675-1736, 1738-1778, 1784-1785, 1787, 1790-1803, 1805, 1810-1900 11549 Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson
Storfors Födde
Vigde
Döde
Sunne Födde 1680-1692, 1707-1944 52443 Ragnar Johansson, Thore Jansson, Arne Linnarud
Vigde 1669-1949 13675 Ragnar Johansson, Thore Jansson, Arne Linnarud
Döde 1680-1691, 1693, 1737-1744, 1748-1900 25865 Ragnar Johansson, Arne Linnarud
Sunnemo Födde 1793-1900 6194 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1725-1857, 1860-1954 2325 Jens-Åke Nilsson, Gunnar Jonsson
Döde 1725-1900 4717 Jens-Åke Nilsson
Svanskog Födde 1684, 1691-1707, 1712-1920 10368 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1693-1721, 1739-1920 2330 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Döde 1692-1809, 1811-1920 6948 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Säffle Födde 1895-1920 1400 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1895-1920 391 Framtidshuset i Säffle
Döde 1895-1920 728 Framtidshuset i Säffle
Södra Finnskoga Födde 1831-1900 3866 Åke Nordström
Vigde 1832-1900 687 Åke Nordström
Döde 1831-1900 1939 Åke Nordström
Södra Ny Födde 1738-1782, 1823-1920 3970 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1739-1920 1109 Framtidshuset i Säffle
Döde 1739-1920 3373 Framtidshuset i Säffle
Södra Råda Födde 1685-1703, 1706-1900 6644 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1685-1701, 1703-1774, 1778-1823, 1825-1900 1489 Jens-Åke Nilsson
Döde 1693-1713, 1715-1719, 1724-1754, 1756-1900 4627 Jens-Åke Nilsson
Trankil Födde 1760-1825 992 Gunnar Jonsson
Vigde 1769-1770, 1772-1778, 1780-1808, 1810-1816, 1818-1825, 1827-1850, 1852-1853, 1858-1903, 1905-1969 990 Gunnar Jonsson
Döde 1759-1825 735 Gunnar Jonsson
Tveta Födde 1687-1689, 1692-1712, 1720-1725, 1730-1741, 1745-1920 6927 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1730-1757, 1763-1766, 1778-1791, 1796-1969 1639 Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson
Döde 1687-1688, 1693-1708, 1717-1920 5296 Framtidshuset i Säffle, Lenah Hedin, Gunnar Jonsson
Töcksmark Födde 1717-1765, 1767-1947 7717 Ulla Hansson
Vigde 1717-1718, 1720-1726, 1728-1740, 1743-1969 1956 Ulla Hansson
Döde 1717-1947 5329 Ulla Hansson
Varnum Födde 1765-1860 7508 Thore Jansson
Vigde 1701-1860 2555 Thore Jansson
Döde 1830-1860 1784 Thore Jansson
Visnum Födde 1688-1702, 1704-1900 15502 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1706-1900 3389 Jens-Åke Nilsson
Döde 1695-1696, 1698-1702, 1704, 1706-1900 9929 Jens-Åke Nilsson
Visnums-Kil Födde 1688-1696, 1698-1900 7851 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1706-1727, 1729, 1731-1900 1932 Jens-Åke Nilsson
Döde 1700-1720, 1722-1900 5314 Jens-Åke Nilsson
Vitsand Födde 1824-1920 7248 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1824-1920 1315 Framtidshuset i Säffle
Döde 1824-1920 3849 Framtidshuset i Säffle
Värmskog Födde 1679-1695, 1697-1920 8998 Jan Thimberg
Vigde 1679-1735, 1741-1920 1925 Jan Thimberg
Döde 1679-1697, 1699-1755, 1759-1920 6067 Jan Thimberg
Väse Födde
Vigde 1683-1930 6062 Sigvard Boström, Anette Carlsson
Döde
Västra Fågelvik Födde 1717-1947 4971 Ulla Hansson
Vigde 1717-1733, 1735-1745, 1747, 1749-1787, 1789-1969 1232 Ulla Hansson
Döde 1717-1766, 1770-1947 3443 Ulla Hansson
Västra Ämtervik Födde 1690-1814, 1825-1944 9948 Thore Jansson
Vigde 1690-1772, 1778-1810, 1825-1970 2713 Thore Jansson
Döde 1690-1708, 1711-1814, 1825-1923 6563 Thore Jansson
Älgå Födde 1688-1924 9425 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Vigde 1688-1699, 1703-1708, 1711-1920 1921 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Döde 1687-1920 6072 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Älvsbacka Födde 1731-1920 5293 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1732-1920 1269 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1731-1920 3532 Carl-Johan Ivarsson
Ölme Födde 1695-1700, 1727-1920 17841 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1674-1696, 1744-1920 4141 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1674-1677, 1687-1688, 1690-1700, 1749-1920 13089 Britta Isaksson, Carl-Johan Ivarsson
Ölserud Födde 1754-1920 3166 Cresco i Säffle
Vigde 1754-1920 641 Cresco i Säffle
Döde 1754-1920 2104 Cresco i Säffle
Östervallskog Födde
Vigde
Döde
Östmark Födde 1765-1926 19597 Kerstin Risberg, Yngve Fredsberg, Åke Nordström
Vigde 1765-1950 4099 Kerstin Risberg, Yngve Fredsberg, Åke Nordström
Döde 1765-1811, 1821-1925 10954 Jens-Åke Nilsson, Åke Nordström
Östra Fågelvik Födde 1688-1910 8735 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1688-1699, 1702, 1704-1785, 1787-1920 2107 Jens-Åke Nilsson
Döde 1688-1900 6583 Jens-Åke Nilsson
Östra Ämtervik Födde 1706-1720, 1723-1771, 1773-1947 12550 Thore Jansson
Vigde 1717-1760, 1767-1816, 1818-1970 3236 Thore Jansson, Gunnar Jonsson
Döde 1707-1753, 1759-1768, 1771-1774, 1781-1947 8895 Thore Jansson
Övre Ullerud Födde 1670-1769, 1786-1947 14784 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1671-1972 4424 Jens-Åke Nilsson, Gunnar Jonsson
Döde 1671-1768, 1770-1947 11692 Jens-Åke Nilsson
Totalt antal födde 747 096
Totalt antal vigde 227 628
Totalt antal döde 443 102
Totalt antal poster 1 417 826
Följande register är helt klara för konvertering till sökprogrammet och kommer att utöka nästa version:
Värmlands kyrkboksregister 5
Församling Boktyp Registret innehåller åren (mindre luckor kan förekomma) Antal poster Registrerat av
Alster Vigde 1688-1830, 1832-1859, 1901-1969 2730 Bertil Andrén, Jens-Åke Nilsson
Döde 1830-1949 3936 Jens-Åke Nilsson, Jonas Malmén
Boda Födde 1931-1949 369 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1931-1969 278 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1931-1949 409 Carl-Johan Ivarsson
Bogen Födde 1946-1949 27 Gunnar Jonsson
Döde 1946-1949 14 Gunnar Jonsson
Botilsäter Födde 1770, 1948-1949 25 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 20 Gunnar Jonsson
Bro Födde 1948-1949 25 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 28 Gunnar Jonsson
By Födde 1921-1942 1403 Gunnar Jonsson
Döde 1921-1942 767 Gunnar Jonsson
Dalby Vigde 1901-1969 1489 Torbjörn Bäckström
Degerfors Födde 1933-1949 2130 Sören Stridsberg, Gunnar Jonsson
Vigde 1918-1969 2630 Sören Stridsberg, Carl-Johan Ivarsson
Döde 1912-1949 2418 Sören Stridsberg
Ed Födde 1737-1819 2820 Gunnar Jonsson
Döde 1737-1819 2163 Gunnar Jonsson
Ekshärad Födde 1945-1949 498 Thorbjörn Bäckström
Vigde 1957-1969 420 Thorbjörn Bäckström
Eskilsäter Födde 1921-1949 349 Gunnar Jonsson
Vigde 1921-1968 127 Gunnar Jonsson, Jens-Åke Nilsson
Döde 1921-1949 307 Gunnar Jonsson
Forshaga Födde 1927-1949 1468 Lennart Andersson
Vigde 1953-1969 497 Jens-Åke Nilsson
Frykerud Döde 1814-1861 2814 Christer Hammarström, Hans Olsson
Gillberga Födde 1948-1949 90 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 55 Gunnar Jonsson
Glava Födde 1921-1949 1547 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1969 1008 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1921-1950 1327 Carl-Johan Ivarsson
Grums Födde 1727-1760 1418 Bernhard Granholm, Gunnar Jonsson
Döde 1728-1760 1127 Gunnar Jonsson
Gräsmark Födde 1811-1812, 1943-1949 489 Kenneth Larsson (156), Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1950-1972 424 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1688-1722, 1901-1949 3510 Carl-Johan Ivarsson
Gunnarskog Födde 1946-1949 248 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Döde 1946-1949 235 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Gustav Adolf Födde 1948-1949 51 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 53 Gunnar Jonsson
Gåsborn Vigde 1951-1969 76 Gunnar Jonsson
Hammarö Födde 1734-1860 4017 Christer Larsson
Vigde 1734-1795, 1798-1822 583 Christer Larsson
Holmedal Födde 1948-1949 48 Ulla Hansson, Gunnar Jonsson
Vigde 1948-1969 140 Ulla Hansson, Gunnar Jonsson, Carl-Johan Ivarsson
Döde 1948-1949 42 Ulla Hansson, Gunnar Jonsson
Huggenäs Födde 1948-1949 14 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 8 Gunnar Jonsson
Högerud Födde 1948-1949 13 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 24 Gunnar Jonsson
Järnskog Födde 1932-1949 676 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1932-1969 590 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1932-1949 700 Carl-Johan Ivarsson
Karlanda Födde 1948-1949 49 Gunnar Jonsson
Döde 1932-1949 700 Carl-Johan Ivarsson
Karlsdal Födde 1784, 1787-1814, 1818-1922 2467 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1787-1793, 1795-1801, 1803, 1815, 1819-1821, 1823, 1825, 1827-1828, 1830-1839, 1841-1865, 1874-1876, 1878, 1881-1882 123 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1788-1922 828 Carl-Johan Ivarsson
Kila Födde 1948-1952 87 Gunnar Jonsson
Vigde 1948-1991 103 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1952 97 Gunnar Jonsson
Kroppa Vigde 1687-1711, 1713-1719, 1760-1784, 1901-1969 2382 Anita Dagmarsdotter
Köla Födde 1713-1949 12908 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1664-1670, 1672, 1674, 1688-1692, 1694-1969 3933 Marika Kjellén, Carl-Johan Ivarsson
Döde 1664-1674, 1682-1949 9714 Carl-Johan Ivarsson
Lekvattnet Födde 1945-1949 62 Gunnar Jonsson
Vigde 1950-1972 79 Gunnar Jonsson
Döde 1943-1949 61 Gunnar Jonsson
Långserud Födde 1921-1949 906 Arne Berg
Vigde 1921-1971 455 Gunnar Jonsson
Mangskog Födde 1947-1949 64 Gunnar Jonsson
Vigde 1950-1969 135 Kenneth Larsson
Döde 1901-1949 1186 Carl-Johan Ivarsson
Millesvik Födde 1948-1949 7 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 9 Gunnar Jonsson
Nedre Ullerud Födde 1901-1949 3975 Jens-Åke Nilsson, Gunnar Jonsson
Nor Vigde 1959-1969 428 Jens-Åke Nilsson
Döde 1948-1949 89 Gunnar Jonsson
Nordmark Födde 1819-1949 8291 Christina Weigel
Norra Finnskoga Döde 1901-1949 1056 Anneli Johannesson
Norra Ny Vigde 1688-1741, 1743-1746, 1790-1838, 1841-1859, 1921-1969 2426 Daniel Eriksson
Norra Råda Födde 1770-1949 26858 Anna-Lisa Andersson
Döde 1901-1949 4039 Anna-Lisa Andersson
Norrstrand Vigde 1962-1970 1031 Carl-Johan Ivarsson
Ny Födde 1921-1949 787 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1969 517 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Döde 1921-1949 638 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Nyed Födde 1716-1735, 1737-1949 25975 Bertil Andrén
Döde 1699-1949 21265 Bertil Andrén
Nyskoga Födde 1901-1949 792 Åke Nordström
Döde 1901-1949 403 Åke Nordström
Nysund Födde 1827-1949 5073+6064 Sören Stridsberg
Vigde 1827-1969 2737 Sören Stridsberg, Carl-Johan Ivarsson
Döde 1824-1949 2212+4315 Sören Stridsberg
Rämmen Födde 1948-1949 128 Gunnar Jonsson
Döde 1923-1949 992 Christina Weigel, Gunnar Jonsson
Segerstad Födde 1948-1949 13 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 15 Gunnar Jonsson
Silbodal Födde 1921-1949 4719 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1970 1028 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1921-1949 2233 Carl-Johan Ivarsson
Sillerud Födde 1849-1949 9273 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Döde 1683-1949 14296 Carl-Johan Ivarsson
Stavnäs Födde 1921-1949 1023 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1969 676 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1921-1949 1096 Carl-Johan Ivarsson
Stora Kil Vigde 1945-1969 967 Jens-Åke Nilsson
Storfors Födde 1944-1949 327 Gunnar Jonsson
Vigde 1944-1969 619 Gunnar Jonsson
Döde 1944-1949 121 Gunnar Jonsson
Sunne Födde 1945-1949 893 Ragnar Johansson
Vigde 1847-1861, 1949-1969 1635 Gunnar Jonsson, Carl-Johan Ivarsson
Sunnemo Vigde 1955-1982 231 Gunnar Jonsson
Svanskog Vigde 1921-1969 492 Gudrun Thuresson
Säffle Vigde 1921-1969 3212 Gunnar Jonsson
Södra Finnskoga Födde 1901-1949 2195 Åke Nordström, Gunnar Jonsson
Vigde 1901-1969 642 Åke Nordström, Gunnar Jonsson, Carl-Johan Ivarsson (171)
döde 1901-1949 1135 Åke Nordström
Södra Ny Födde 1921-1949 225 Gunnar Jonsson
Vigde 1921-1969 147 Gunnar Jonsson
Döde 1921-1949 238 Gunnar Jonsson
Södra Råda Födde 1901-1951 1093 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1901-1969 422 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1901-1949 986 Carl-Johan Ivarsson
Trankil Födde 1826-1841, 1843-1949 3234 Ulla Hansson
Döde 1826-1949 1992 Ulla Hansson
Tveta Födde 1921-1949 425 Gunnar Jonsson
Tveta Döde 1921-1949 452 Gunnar Jonsson
Töcksmark Födde 1948-1949 44 Ulla Hansson, Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 44 Ulla Hansson, Gunnar Jonsson
Varnum Födde 1861-1947 5316 Thore Jansson
Vigde 1861-1947 1145 Thore Jansson
Döde 1861-1947 2139 Thore Jansson
Visnum Vigde 1901-1970 1608 Jens-Åke Nilsson, Anna-Karin Johansson Brikell
Visnums-Kil Vigde 1901-1969 357 Jens-Åke Nilsson
Vitsand Födde 1921-1949 1124 Åke Nordström
Vigde 1921-1970 546 Gunnar Jonsson
Döde 1921-1950 816 Åke Nordström
Värmskog Födde 1921-1949 458 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Vigde 1921-1970 328 Carl-Johan Ivarsson, Jens-Åke Nilsson
Döde 1921-1949 533 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Västra Fågelvik Födde 1948-1949 24 Ulla Hansson, Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 19 Ulla Hansson, Gunnar Jonsson
Västra Ämtervik Döde 1815-1824 288 Hans Olsson, Christer Hammarström
Älgå Födde 1925-1949 631 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Vigde 1921-1969 491 Carl-Johan Ivarsson, Jens-Åke Nilsson
Döde 1921-1949 611 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Älvsbacka Födde 1921-1949 381 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Vigde 1921-1969 278 Jens-Åke Nilsson
Döde 1921-1949 338 Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson
Ölme Födde 1921-1949 1261 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1969 615 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1921-1949 900 Carl-Johan Ivarsson
Ölserud Födde 1921-1949 218 Gunnar Jonsson
Vigde 1921-1968 113 Gunnar Jonsson, Jens-Åke Nilsson
Döde 1921-1949 231 Gunnar Jonsson
Östervallskog Vigde 1717, 1719-1773, 1776-1969 1440 Ulla Hansson, Jens-Åke Nilsson
Östmark Födde Komplettering från hfl samt 1926-1949 1477 Åke Nordström
Vigde 1854-1855, 1951-1970 391 Åke Nordström
Döde Komplettering från hfl 1811-1820 samt  1926-1949 1142 Åke Nordström
Östra Fågelvik Födde 1911-1949 1512 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1921-1969 801 Jens-Åke Nilsson
Döde 1901-1949 1558 Carl-Johan Ivarsson
Östra Ämtervik Födde 1948-1949 35 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 50 Gunnar Jonsson
Övre Ullerud Födde 1948-1949 50 Gunnar Jonsson
Döde 1948-1949 50 Gunnar Jonsson

Summa:

290 900
Sockenkarta över aktuellt läge för registrering av Värmlands Kyrkboksregister 5. Röda är delvis gjorda. Gröna är klara fram till minst år 1900. Blåa är helt klara.

Följande register är helt klara.
Dvs vigda till 1969, födda och döda till 1949.

Övriga bör kompletteras bakåt eller framåt i tiden.