Om VärmlandsRötter

Våren 1997 började Anette Carlsson att fundera på att göra en hemsida för Värmlands Släktforskarföreng. Visst motstånd kunde märkas bland ”de gamle” i styrelsen. Uttalanden som ”Det där med internet är väl inget att lägga ner energi på!”, ”Kan vi tjäna nåt på det där?” var de vanligaste. Hur som helst så färdigställdes en första version av hemsidan, som presenterades vid ett styrelsemöte i augusti 1997. Den 9 september kom vi så ut på nätet för första gången, och då såg det ut så här:

vr1

I januari 1998 kom så Anettes andra version. Denna gav sedan idéerna till den första versionen av VärmlandsRötter.

vr2

Våren 1999 övertog Gunnar Jonsson sysslan som web-redaktör. I samband med detta tog vi upp diskussioner med Håkan Skogsjö om att bli en del av Rötter, främst för att inte behöva ha sidan på ett privat internetabbonemang. Det var nu VärmlandsRötter föddes. Den första versionen av VR bestod av 60 filer, var på 260 KB och såg ut så här:

vr3

Hösten 2001 började Anette och Gunnar diskutera om inte VR kunde bli lite modernare. VR hade vuxit till sig, och började bli svår att administrera. Ett omfattande arbete påbörjades, och i månadsskiftet februari/mars 2002 kände vi oss redo att sjösätta det VärmlandsRötter som vi har idag:

vr4

För att få en hemsida som var enkel att både skriva och administrera, valde vi att lägga så mycket som möjligt av de instruktioner som styr utséendet, i så kallade stylesheets. Vill vi då ändra utseendet på VR behöver vi bara ändra på ett enda ställe. Nu innehöll hemsidan 374 filer på totalt 3,3 MB.

Problemet med detta är andra webläsare än Internet Explorer. Vår hemsida är kontrollerad, och innehåller ingenting som inte följer html4-standarden. Trots detta klarar inte ens de nyaste versionen av vissa webläsare att tolka våra stylesheet. Vår enda tröst är att de flesta andra har samma problem. Vi har löst det genom att på vissa ställen i VR lägga in extra html-kod. Exempelvis ser inte Netscapeanvändare exakt samma bild som andra, men sidorna är fullt funktionsdugliga.

Under åren som gått, har layouten genomgått smärre förändringar. 2007 såg den ut så här.

vr5

Senhösten 2007 bildades en redaktionsgrupp med två personer förutom web-redaktören. Arbete gjordes för att göra VärmlandsRötter till en ännu bättre hemsida, bl a med åtgärder för att göra den mer lättläst för dyslektiker.

Under 2011 beslöt Sveriges Släktforskarförbund att de lokala landskapsrötterna inte längre skulle få vara en del av ”Stora” Rötter – pga säkerhetsskäl påstods det. 1 november 2011 sjösattes då VärmlandsRötter på egen domän www.varmlandsrotter.se. Som webhotell valde vi det danska www.one.com.

Den sista versionen av gamla VärmlandsRötter bestod av 4690 enskilda filer på sammanlagt 495 Megabyte.

vr6

I slutet av 2015 framförde webredaktören Gunnar Jonsson att vi borde gå över till ett modernare sätt att skapa hemsidan. Fram tills nu så skapades den med hjälp av programmet Microsoft FrontPage, samt en hel del manuellt kodande. FrontPage utvecklades inte längre, samt färre och färre personer har kunskapen att göra hemsidor på detta sätt. Vi borde då gå över till något webpubliceringsverktyg och vi valde då WordPress. Några av oss gick en skräddarsydd studiecirkel hos Folkuniversitetet i Karlstad. Några provsidor skapades och senhösten 2016 började så Gunnar, med mycket stor hjälp av Lars-Göran Jansson, arbetet med den nya hemsidan. Själva startsidan blev klar i januari 2017. Övriga delar, såsom dom om medlemstidningen, samt all Värmlandsinformation, färdigställdes senare.

vr7

Värmlands Släktforskarförenings hemsida