Karlstad

karlstad

Våra arrangemang hålls på ArkivCentrum i Karlstad om inte annat anges.

Program våren 2017 (PDF)

OBS! Ändrade datum för Genney och Värmland-Flyktingtrafiken 1940-1945!

Datum Program
Torsdag 26 jan
kl. 18.30
Arkiv Digital – nyheter mm
Niklas Hertzman
Måndag 6 febr
kl 14.00
Genney – nytt släktforsknings-program presenteras
”Alster-Olle” Andersson
Torsdag 23 febr
kl 18.30
DIS, Disgen, Disbyt mm
Bengt Salander och Bengt Hammarström från DIS Bergslagen
Måndag 6 mars
kl 14.00
Värmland – Flyktingtrafiken 1940 – 1945
Kjell Gustafsson
Lördag 18 mars Släktforskningens dag
Måndag 3 april
Kl. 14.00
C.A. Gottlunds resor i finnbygderna omkring 1820
Niclas Persson

Välkommen!

Tidigare program:
Program hösten 2016 (PDF)

Värmlands Släktforskarförenings hemsida