Föredrag om gamla handstilar

Ytterligare ett föredrag har spelats in och finns nu tillgängligt för våra medlemmar som inte kunde komma till Karlstad. Denna gång Handstilar från 1600-1700talet… av Peter Olausson.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.