Filmade föredrag

Efter många tester tror vi oss ha hittat rätt modell för detta. Tekniken kommer att finslipas ytterligare. Denna service torde vara mycket efterlängtad för alla som inte kan komma på våra föredrag. Vi använder YouTube för att publicera filmerna. Då detta är en medlemsförmån krävs ditt medlemslösenord för att komma vidare till medlemssidan där filmerna finns listade.