2023_32

Skjutsbol uti Stavnäs socken del 2
En berättelse i fotoformat

Staffan Engström. 183 sidor, inbunden, illustrerad. BoD, Stockholm 2023. ISBN 97891-7463-789-2. Säljs genom www. bod.se eller nätbokhandeln.

För tre år sedan publicerade Staffan Engström tillsammans med hustrun Gerd en väldokumenterad bok om hemmanet Skjutsbol i Stavnäs. Redan då varslade Staffan om att ytterligare en bok var på planeringsstadiet. Det fick inte plats så många bilder i den första boken, och flera av dem var i väldigt litet format.

Nu är den här och denna gång står Staffan ensam som författare, medan Gerd avtackas i förordet som släktforskare och korrekturläsare. Även denna gång är boken utgiven genom Books on Demand, som ger möjlighet att publicera vackra böcker med små upplagor.

Skjutsbol är naturligtvis ett hemman bland många andra i Värmland. Människor har fötts, levt, arbetat, älskat och dött här i hundratals år. Det är först i slutet av 1800-talet som människorna är nåbara genom fotografisk dokumentation. Här finns allt från ateljébilder där professionella fotografer stått bakom kameran till amatörbilder av vardagsliv.

Till de som fastnat på plåten eller silveremulsionen finns Kajsa Nilsdotter (1810–1893) på Högen i Skjutsbol. En annan är Kajsa Karlsdotter (1830–1908) på Mellantomta. Fotografiet av henne är från 1860-talet.

Bland amatörbilderna finns ett rikt urval från fest och vardag. Ester Jansson handarbetar och Marianne Hjalmarsson njuter en kaffetår med sin mamma Ellen Strömberg. Vilhelm Johansson ”jaler skyggål” 1959 vid 89 års ålder och samma Marianne Hjalmarsson vintermetar på Billingens is.

Vilken rikedom i alla dessa bilder, och hur glädjande är det inte att Engströms samlat dessa bilder, skannat och kunnat formulera så informationsrika och väldokumenterade bildtexter!

Bilderna är av varierande kvalitet, och det går förstås inte att trolla och göra återgivningen bättre än förlagorna. Men frågan är om inte bilderna kunnat vinna på en blankare papperskvalitet än den som valts.

Men det är en mindre anmärkning – det här är en stor glädje att bläddra i boken. Inte bara för skjutsbolsbor och deras ättlingar – utan för alla som intresserar sig för Värmlands historia.

Carl-Johan Ivarsson