2015_12

Livet i Finnskogarna

Bjarne Persson: Livet i Finnskogarna, ISBN 9789174635928, 188 sidor, mjukband, storformat (19*27 cm). Pris 250 kr + porto. Kan köpas i bokhandeln eller av författaren: bjarne.persson1944@gmail. com eller tel. 054-183558 alt. 073-7047936.

När författaren funderade på hur han skulle presentera sin släktforskning, ställdes han inför ett problem som han delar med många av oss andra. På marknaden finns ju en mängd dataprogram för detta men vilket passar bäst för just mig?

Utöver de traditionella personuppgifterna ville han komplettera redovisningen med en lite fylligare redogörelse för finnarnas invandring till norra Värmland samt den fortsatta etableringen under de närmaste århundraderna. Dessutom ville han fokusera på de grenar i hans släktträd, som har finska rötter.

Ganska snart kom han underfund om, att han skulle bli tvungen att göra det i bokform för att uppnå den önskade friheten i framställningen. För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå har han själv svarat för layouten. Enligt uppgift har han arbetat i Word-formatet och med tanke på alla inkopierade fotografier, kartor och antavlor, kan jag konstatera att han har åstadkommit ett mycket professionellt resultat.

Författaren är uppväxt i den finnskog som boken behandlar och mängden finska släktnamn i hans antavla är mycket omfattande. För att – som utomstående – kunna orientera sig i persongalleriet skulle jag gärna ha sett ett personregister. I sitt slutord ursäktar sig författaren denna brist med att boken i första hand är avsedd för hans närmaste släktingar.

För att få en bedömning av det genealogiska innehållet har jag vänt mig till en person med många rötter i norra Värmland.

Åke Hörnqvist

Jag blev riktigt glad när jag fick låna Bjarne Perssons bok av Åke. Det som vid första anblicken såg ut att vara skrivet för hans egen släkt visade sig vara en alldeles utmärkt sammanställning av finninvandringen allmänt och dessutom av ”mina” finnsläkter. Genom att han kopplar samman släkterna och dessutom lägger till en del historier så ger den lite utöver det vanliga. Därför bör boken vara intressant för alla med finska rötter, men givetvis mest för dem från de nordligaste delarna av länet.

Kapitelindelningen är otraditionell men fungerar. Upplägget gör också att man knappast behöver ett personregister. Men som släktforskare saknar man källangivelser – även om man accepterar författarens förutsättningar och ser detta som en översikt. Man skulle ibland vilja kontrollera uppgifterna, framförallt när det inte framgår vilka av årtalen som är exakta och vilka som är uppskattade, och då vet man inte hur man ska gå vidare.

Jag har gått igenom ett antal av släkterna och jämfört med mina uppgifter och så långt jag hittills sett är de mycket pålitliga. Boken är alltså ett välkommet tillskott!

Anneli Johannesson