2014_21

Vem var Maria från Magdala

Vår hedersmedlem, Bernhard Granholm, har utkommit med en ny bok, som till vissa delar bygger på hans mångåriga studier i ämnet ”fader okänd”.

Så här presentera Bernhard innehållet i boken: Sedan man och qvinna sammanvigda äro, tå är han hennes rätte målsman. Så stod det i Giftermålsbalkens nionde kapitel § 1 i 1734 års lag. Denna lagparagraf är en så gott som ordagrann avskrift av en vers i Bibelns första bok.

Boken redovisar hur budskapet i denna bibelvers påverkat ett antal kvinnor i Bibeln. Den redovisar de avsnitt i Mose lag, som berör parförhållanden. Boken studerar hur denna lag påverkat svensk lagstiftning. Därefter presenteras några nytestamentliga apokryfer, särskilt Maria Magdalenas evangelium.

Avskrifter av cirka 35 protokoll ur svenska domböcker rörande relationer redovisas och kommenteras. Historisk svensk lagstiftning och svenska domstolsrutiner beskrivs. Boken är på 268 sidor och kostar 157 kr. Den finns att köpa i bokhandeln men kan också beställas direkt av Bernhard via e-post bernhard.granholm@telia.com

Red.