2013_31

Clara 9

Författare: Bjarne Persson. Utgivare: Brf Björken 2. Häftad, A4, 176 sidor. Pris ca 250 kr. ISBN: 978-91-637-2934-8. Försäljs bl a i bokhandeln.

Tänk om dessa väggar kunde tala. Kanske var det så man tänkte i bostadsrättsföreningens styrelse, när man beslöt att uppmärksamma föreningens 20-årsjubileum med att utge en historik över byggnaden, Sandbäcksgatan 17 med den gamla fastighetsbeteckningen Clara 9. Sedan 1927 ändrad till Björken 2. Fastigheten ifråga uppfördes åren 1904-05.

Uppdraget att förverkliga intensionerna gick till en i styrelsen – Bjarne Persson. Utan att känna till det faktiska förhållandet, kan jag mycket väl föreställa mig att han var en av förslagsställarna. För att kunna genomföra ett projekt av den här digniteten måste man ju vara genuint intresserad av att forska i arkiven.

När jag bläddrar i det färdiga alstret, kan jag konstatera att Bjarne Persson åstadkommit en historik med både bredd och djup där även den äldre bebyggelsen blivit belyst.

Nuvarande bostadsrättsinnehavare i Björken 2 är att gratulera till en kartläggning som är så fullständig som arkivmaterialet tillåter. Ägarlängder och förteckningar över hyresgäster har kryddats med kortare personnotiser i de fall då personerna varit mer kända i sin tid. Boken innehåller också utblickar mot personer och fastigheter i angränsande kvarter.

Det är ingen skrift som man sitter och sträckläser, därtill är den alldeles för späckad med personuppgifter. Men den är ett utmärkt referensverk, om man vill veta mer om de personer som befolkat Clara 9 eller fastigheterna i dess omgivning.

Utöver den rent informativa aspekten vill jag påstå att boken med all sannolikhet kommer att stärka samhörighetskänslan bland dagens hyresgäster och kanske också bidra till en ytterligare höjning av fastighetens attraktionsvärde.

Åke Hörnqvist