2013_21

Greges i Tömte

Inte långt från den norska gränsen ligger Köla socken och i dess västra del ligger hemmanet Tömte. Där bodde under första hälften av 1700-talet mellan 4-6 skattebönder – antalet varierade något över tid. En av gårdarna ägdes av Greges Simonsson. Om honom går det många historier, varav de flesta anses vara rena skrönor.

Köla hembygdsförening beslöt för ca 40 år sedan att göra en släktbok med utgångspunkt från denne omtalade bonde. Forskningsgruppens arbete leddes av Margareta Nerander och 1979 kunde de presentera första upplagan av Greges i Tömte.

Nu, mer än 30 år senare, har hennes son, KG Nerander, gett ut den 4:e upplagan. Den är kompletterad på många ställen, framförallt framåt i tiden. Dessutom har han försett boken med ett personregister, vilket jag anser vara ett måste för en släktbok.

Själv har jag inga släktingar i länet men i personregistret hittar jag många kända namn, bl a vår förenings första ordförande.

Vår sekreterare, som har rötterna i Kila utanför Säffle, har gjort en motsvarande genombläddring och han hittade snabbt ett antal släktingar.

Boken – i A4-format – innehåller drygt 5500 personer och den som är intresserad av att veta mer, kan kontakta KG Nerander, tel. 031-82 79 43 eller e-post: kgngot118@telia.com, alternativt Roger Carlsson, vice ordförande i hembygdsföreningen Köla Stämma tel. 070-513 05 91 eller e-post: carlsson.roger@telia.com.

Boken kan beställas via hembygdsföreningens hemsida, www.kolahembygd.se.

Åke Hörnqvist