2013_11

Finnättlingar från Slobyn. Del III, Jöran Jöransson

Kenneth Larsson: Finnättlingar från Slobyn. Del III Jöran Jöransson. En släktkrönika i 4 delar över Jöran Simonssons ättlingar. Förlaget Ancestor 2012. 864 sidor, inbunden. Orts- och personregister. ISBN 978-91-977583-7-6. Pris 350 kronor+frakt. Beställes från Kenneth Larsson, ancestor@mangskog.se eller Slobyn, Lyckan, 671 96 Mangskog.

När första delen av Finnättlingar från Slobyn utkom 1996 kallade Lars-Gunnar Sander i sin recension i VärmlandsAnor 1996:4 Kenneth Larsson för ”giganten inom värmländsk släktforskning”.

När jag själv recenserade den andra delen i VA 2009:3 så konstaterade jag att ”redan nu så kan vi säga att Kenneth Larsson har gjort en fantastisk insats genom de två böcker som hittills kommit ut”.

Efter den tredje delen i serien – liksom många andra insatser inom släkt- och bygdeforskning med Mangskogs socken som medelpunkt – så kan man bara instämma i Lars-Gunnars omdöme för 16 år sedan.

De barn som var nyfödda då har alltså hunnit börja gymnasiet, men Kenneth Larsson har tålmodigt fortsatt sitt arbete. Andra hade säkert gett upp efter de vedermödor som Kenneth beskriver i sin artikel i föreningens jubileumsbok Anor och anekdoter.

Det är inget annat än ett storverk, och trots att det var planerat för tre delar så blir det en fjärde del. Att kartlägga ättlingar in på 1900-talet var ju förr ett arbete som krävde många resor till pastorsexpeditioner, gärna kombinerat med goda kontakter med nu levande personer som var villiga att hjälpa till med att samla uppgifter.

Att ha kontakt med levande personer är fortfarande viktigt men forskandet i kyrkoarkiv, åtminstone fram till 1940-talets början kan idag skötas hemifrån med digitaliserade kyrkböcker.

När den första delen av det här verket kom ut fanns inte heller Sveriges Befolkning eller Sveriges Dödbok. Därför har sökandet efter finnättlingarna från Slobyn i denna tredje del tagit sig långt bortom västra Värmland, till Dalarna, Hälsingland och Jämtland och under 1900-talet över hela landet och naturligtvis till USA och minst 21 länder till.

I denna del utgår Kenneth från Jöran Jöransson, född ca 1650, född i Slobyn i Mangskog, först gift i Gräsmark och senare köpte han Mörtnäs i Karlanda. De tre första generationerna finns i dessa socknar samt i Gunnarskog, Glava och Älgå och därifrån har familjerna spritts.

Mörtnäs i Karlanda är för övrigt ett ovanligt välbevarat finnhemman, ännu befolkat av ättlingar till de första finska bosättarna för mer än 300 år sedan.

Det har alltså blivit en riktig bjässe till släktbok, med 864 sidor fyllda med 12 generationer av finnättlingar. I detta finns nästan 200 sidor av namn- och personregister. Jag är mycket imponerad av att det är så få grenar som inte följts upp till nutid, det är få av de grenar som blivit kvar i Sverige som verkar saknas.

Det rör sig förstås då om personer på 1700-talet som verkligen försvunnit ur kyrkböckerna. Däremot har det förstås varit på gränsen till omöjligt att spåra ättlingar till emigranter till Norge och USA, där bygger sannolikt möjligheten till uppföljning mest på om kontakt upprättats med nutida ättlingar.

När man studerar en sådan här bok så letar man förstås efter ”kändisar”, både riktiga sådana och människor som man träffat på i sin egen forskning.

I den första kategorin finner vi Arvikajournalisterna Per-Eric Nordquist och Kjell ”Keeper” Emanuelsson. Det finns säkert flera.

I den andra kategorin hittade jag några sommargrannar i Stora Årbotten i Gunnarskog, och så har såväl min mormors bror som mormors systerdotter blivit gifta med Slobyättlingar. Min mammas första skolfröken finns med, men där har jag en komplettering att ge till Kenneth, nämligen att hon inte var barnlös utan hade både son och dotter. Jag vågar nog påstå att alla som har anknytning till västra Värmland kan hitta någon man känner i denna eller någon av de två föregående böckerna.

Boken är inbunden och lätt att hantera när man vill slå upp en person i någon tabell. Antalet illustrationer är begränsat, annars hade boken blivit ännu tjockare. Alla som är ättlingar till Slobyfinnarna är att gratulera. Vi andra kan man på samma sätt som jag botanisera i boken och hitta bekant folk eller inspireras till egna forskningsförsök. Och så får vi vänta på del IV som skall avsluta projektet.

Carl-Johan Ivarsson