2012_44

Tåg i Bergslagen

Smalspår och sjöfart i Bergslagen – 802 banorna av Erik Sundström & Hans Eriksson med Kjell Gustafsson, Friden Israelsson och Hans Lindberg. Frank Stenvalls förlag, inb. , 192 s., 2012, ISBN172661607. Finns på AdLibris.

Smalspår och sjöfart i Bergslagen – 802 banorna är en historisk beskrivning av utbredningen av de smalspåriga järnvägarna i Bergslagen.

Smalspår innebär att spårvidden är mindre än hos normalspår (1435 mm) och ”802-banorna” syftar på en relativt vanlig spårvidd i Värmland. Det fanns förstås en uppsjö andra spårvidder bara i Värmland.

Boken är indelad i kapitel efter olika spårkomplex och dessa komplex är
* Storfors bruk, sjöbanorna och Östra Wermlands järnväg
* Bredsjö-Degerfors järnväg
* Hällefors bruks järnväg
* Säfsnäs järnväg
* Brattfors bruksbana m. fl.

Varje kapitel inleds med en kortare historiebeskrivning av området, samt en redogörelse för hur transporter skett fram tills järnvägen började byggas.

Vidare går författarna igenom i detalj hur områdets industri och transportlogistik fungerade och utvecklades under epoken när järnvägarna byggdes. När det finns material går man även in på ofta målande personbeskrivningar av de värmländska ”järnvägsbaronerna”.

Författarna beskriver på ett mycket intressant sätt hur de olika bruken spelade ut varandra i och med järnvägens utbyggnad.

Utvecklingen av järnvägen följs noggrant av författarna och de ger mycket detaljerade beskrivningar.

Författarna har lagt ett mycket stort jobb på att undersöka källor och bolagens redovisning. Detta gör att man kan följa historiken för enskilda lok och berättar även om lokal vagnsproduktion.

De detaljerade beskrivningarna åtföljs av många bilder på lok, vagnar, stationer och tåg från olika tidpunkter från den första tiden tills nedläggningen.

Boken blir inte bara en beskrivning av järnvägens epok i Värmland, men även en beskrivning av brukens utveckling och rationalisering i stort.

Järnvägen stod för rationalisering av transporter, vilket innebar att man dels kunde öka kapaciteten i transporterna, dels möjliggjorde transporter året runt. Samtidigt pågick en annan och minst lika viktig förändring genom elektrifieringen.

Järnväg och elektrifiering gjorde att bruken direkt kunde konkurrera med varandra om råvaror och energi. En detaljerad bild av en industris totala omvandling från småskalig decentraliserad produktion nära råvarorna till en allt mer centraliserad och rationell produktion.

Boken är mycket läsvärd, men kanske mest om man har vissa speciella intressen, såsom värmländsk industrihistoria, järnvägshistoria eller har kopplingar till någon av bygderna som järnvägen gick genom. Sen är det så att bara bilderna som författarna har samlat till boken är en fantastisk bedrift.

Håkan Thorsell