2009_41

Nordenfeltska rötter

Av Olle Sahlin. Utg. av Nordenfeltska släktföreningen 2007 i samarbete med Sellins förlag. Kan beställas från Nordenfeltska släktföreningen, c/o Olof Nordenfelt, Storgatan 29, 114 55 Stockholm <olof@nordenfelt.se>. Pris 350 kr jämte porto 55 kr. ISBN 978-91-7055-369-1.

Jur. kand. Olle Sahlin kom för några år sedan med en komprimerad skrift, Om C.Y. Sahlins och Maria Nordenfeldts härkomst. En antavla i nio led med biografiska notiser, utg. 1999 av Sahlinska släktföreningen. Denna lilla bok väckte ett stort intresse bland läsarna, och eftersom halva boken handlade om Nordenfeldtska rötter, önskade sig Nordenfeldtska släktföreningen en liknande, fast kanske mer detaljerad bok om sina förfäder, vilken bekostats genom en donation av Karin Nordenfeldt.

Resultatet blev föreliggande volym, som är i stort format och med rikliga illustrationer i färg och svart-vitt. Olle Sahlin står för det mesta genealogiska innehållet, och han har samarbetat med Marie Hogfors vad gäller bilderna och utarbetande av det gigantiska släktträdet, som föreligger som bilaga i slutet av boken.

Antavlenumreringen följer det s.k. Hagers system, med en romersk siffra för varje generation, och sedan en löpande numrering inom denna. Vidare finns också de vanliga bokstavsbeteckningarna, t.ex ff mm för farfars mormor, vilket gör det lätt att leta sig framåt och bakåt bland anorna.

Utgångspersonerna är Enar och Maria Nordenfeldts elva barn, födda mellan 1827 och 1847, varav sju söner och fyra döttrar, och sedan följs Enars och Marias anlinjer tillbaks i tiden.

Enar var född 1798 på Björneborgs herrgård i Visnums sn utanför Kristinehamn i Värmland, och blev så småningom först överste för Jönköpings regemente och landshövding i Blekinge. Han var också riksdagsman och verkade för tvåkammarriksdagens införande, trots att han tillhörde adeln.

Enars förfäder på raka fädernet fanns alla i Värmland, och den äldste säkert kände var bergsfogden i Lekebergslagen och Karlskoga bergslag, senare brukspatronen på Frösvidal i Närkes Kil Johan Olofsson Norijn, f 1651, vars ursprung är okänt, och som avled 1695. Hans son Johan adlades 1719 med namnet Nordenfeldt, varpå brodern Olof adopterades på hans nummer 1720, och sonen Niclas adlades Nordenswerd 1727.

Bröderna ingick sålunda i den stora mängd ofrälse som adlades efter det Stora nordiska kriget, då så många ätter inom krigaradeln slagits ut. Bland de Nordenfeldtska anorna finns fler exempel.

För att gå tillbaks till Enar och hans familj, så var han gift med Maria Elisabeth Waern, f 1807, död 1857, som kom från Adolfsfors bruk i Köla sn i Värmland, nära norska gränsen. Hennes bror Jonas var ett tag deltagare i C.J.L. Almqvists bondeexperiment, när denne och några vänner försökte leva ett naturnära bondeliv i Köla, något som fadern Leonard Magnus Waern inte alls tyckte om. Efter något år avslutades bondelivet, och Almquist flyttade tillbaks till Stockholm.

Mängder med kända släkter passerar under läsningen, och Olle Sahlin har också bemödat sig att kontrollera så mycket som går i kyrkböcker och andra källor, så detta känns som en mycket tillförlitlig bok. Bland släkterna kan ju nämnas Posse af Säby, Gråsten, Tranchell, Hierta, Uggla (den bekanta Maja Uggla), Walcke, Fehman, Soop, von Braunjohan, Taube af Odenkat (Anna Märta, kusin med Hedvig Taube, mätress till Fredrik I), Strandberg, Grubb, Wolters, Welt, Petre, Horn af Marienborg, Tersmeden, Bonde, Wennerstedt, Fahnesköld, Bagge, Lemke, Lindemarck (Elsa, som felaktigt anges vigd samma dag som hon dog), Fleming af Lais (Erik (1616-1679) recensentens anfader), och många fler. Själva antavlan tar slut vid generation 8, men där finns också korta uppgifter om äldre led.

De många porträtten och bilderna av olika herresäten, kyrkor och vapensköldar (Björneborg, Skogaholm, Frösvidal, Västerplana kyrka, Stola m.fl.) ger liv åt det hela, och fullbordar intrycket av en riktigt intressant bok.

På slutet finns förstås förkortningslista, käll- och litteraturförteckning och personregister, som sig bör.

Olle Sahlin, Marie Hogfors och Nordenfeldtska släktföreningen har gjort ett gott arbete!

Elisabeth Thorsell