2008_22

Bockerudsättlingar

Carl-Johan Ivarsson: Bockerudsättlingar. Ättlingar till Olof Andersson (1780-1856) och Maria Nilsdotter (1775-1835) från Bockerud, Djupviken, Kila socken, Värmland. Tredje upplagan 2007. 226 sidor. Pris 220 kronor + ev. porto 56 kronor. Beställes från Carl-Johan Ivarsson, Finnögatan 4 B, 614 33 Söderköping, tel 0121-218 23 eller e-post: cj.ivarsson@telia.com

Bonden Olof Andersson (1780-1856) – kallad ”Bocken” – och hans hustru Maria Nilsdotter (1775-1835) i Djupviken i Kila socken var förmodligen människor av samma slag som de flesta andra på den tidens värmländska landsbygd.

De drev jordbruket på sin medelstora gård vid namn Bockerud och bodde där uppenbarligen under hela sitt långa samliv efter giftermålet 1801. De fick fyra barn tillsammans.

Efter sedvanan gifte maken om sig ganska raskt efter hustruns frånfälle, då med en kvinna vid namn Kajsa Svensdotter (1786-1852) – i detta senare äktenskap blev det inga barn, därtill var Kajsa uppenbarligen för gammal.

Olof, Maria och Kajsa och deras familj har i all sin alldaglighet den särställningen, att deras hem finns i sinnevärlden än i dag och att den till och med blivit till hembygdsgård. Huset har flyttats från Kila och till Säffle, där det sedan länge utgör kärnan i Säfflebygdens hembygdsförenings anläggning mitt i staden.

Kanske är det detta faktum, att det tvåhundraåriga huset faktiskt finns att besöka än i dag, som gör att intresset för familjen och för alla deras ättlingar blivit så stort.

Det och det faktum att det faktiskt finns en handfull aktiva släktforskare bland de många ättlingarna.

Den som engagerat sig allra mest i dessa förfäder och alla deras efterkommande är den tidigare redaktören för Värmlandsanor, Carl-Johan Ivarsson. Nyligen utkom den tredje upplagan av ett arbete som han kallat för Bockerudsättlingar, med den engelska undertiteln The Bockerud Descendants.

Här redogör Carl-Johan för samtliga de människor som han med god hjälp av andra lyckats spåra i arkiven fram till våra dagar. De finns nu prydligt redovisade i 1 125 tabeller, fördelade över bokens totalt 226 sidor. Om vissa vet Carl-Johan mycket, om andra är historien om deras liv reducerad till genealogiska grunddata om namn, födelse, giftermål, tid för dödsfall och lite annat.

Som vanligt när Carl-Johan skriver slås man av den goda ordningen och av författarens ambition av att alltid vara korrekt med de uppgifter han lämnar. Följdriktigt avslutas boken också med ett omfattande alfabetiskt namnregister.

Som i de flesta värmländska familjer fanns personer bland Bockerudsättlingarna som hamnade på andra sidan Atlanten, Det motiverar undertiteln på engelska och att boken också är försedd med både ett svenskt och ett engelskspråkigt förord. Carl-Johan har dessutom valt att redovisa en hel del av minibiografierna över amerikanska släktingar på engelska, förmodligen för att inte råka i beråd över hur översättningar skall göras i de enskilda fallen – där finns det många fällor att råka in i. Detta förfarande ger ett lite halvfärdigt intryck, men tillvägagångssättet kanske har framtiden för sig i en värld, som med hjälp av Internet etc blir alltmer internationell, också för värmländska släktforskare.

Carl-Johan har ägnat några sidor åt att också presentera bygden, där Bockerud låg. Till detta kommer en liknande presentation av de trakter i South Dakota, där många av utvandrarna i släkten kom att leva större delen av sina liv.

Hit kom det också andra kilabor och här fanns en tid både ett postkontor och en begravningsplats med namnet Kila efter hemsocknen. Även om begravningsplatsen bytt namn vårdas den än idag och används aktivt, konstaterar Carl-Johan, som själv varit på plats vid flera tillfällen i emigranternas spår.

Summa summarum: det är en välgjord bok som Carl-Johan Ivarsson har all anledning att vara stolt över. För den som är intresserad kan boken rekvireras från författaren. Och, säger han, han är idel öra för den som vill korrigera eller komplettera. En släktforskare får aldrig nog med uppgifter!

Peter Olausson