2007_42

Gårdar västra sidan Grässjön

Studiecirkel i NBV:s regi. 251 sidor, ringbunden, illustrerad, kartor. ISBN-978-91-631-9857-1. Pris 250 kr + porto. Beställs från Maj-Britt Persson, Duvenäs 12, 683 95 Sunnemo.

Grässjön ligger i Sunnemo socken och är den sydligaste delen av det långsträckta sjösystem som utgör resten av en gigantisk istidsälv.

En studiecirkel i NBV:s regi under ledning av Maj-Britt Persson i Sunnemo har beskrivit gårdar, torp och andra hus på sjöns västra sida, vilket resulterat i ett digert kompendium fyllt av inte bara text utan även kartor och mängder av bilder.

Bland de nio upphovsmännen och kvinnorna återfinns Björn Grindegård, tidigare styrelsemedlem i vår förening och numera föreningens lokalombud för Sunnemo socken.

Boken är uppdelad på en allmänhistorisk del och en del där de olika fastigheterna beskrivs var för sig.

I den allmänna delen beskrivs kolning ingående. Någon annan industriell verksamhet har inte bedrivits i trakten med undantag för kottklängning det vill säga framställning av frö för skogsplantering. Både dessa näringsfång tillhör nu historien. Sunnemo har utgjort rekryteringsområde för Uddeholmsbolaget vad beträffar skogs- och järnbruksarbetare och bolaget uppmuntrade väl därför inte precis på sin tid privat företagsamhet i socknen.

En liten inblick i det hårda livet som torpare och skogsarbetare under förra seklet får läsaren i Tage Larssons ”En liten berättelse om mitt liv”. Nyttig läsning för dagens bortskämda ungdom och även vissa andra för den delen!

Men en och annan lämnade naturligtvis hembygden och begav sig ut i stora världen.

En sådan var Per Johan Bäckman från Duvenäs som grundade Kristinehamns Praktiska Skola och som slutade som vd för Svenska Lif, Skandinaviens största ömsesidiga försäkringsbolag vid början av 1900-talet.

Hela 14 sidor ägnas åt Aspåsen som under handelsmannen, nämndemannen mm Per Håkansson (1798-1862) genom köp blev en av de största gårdarna i socken.

Han startade en handelsbod där långt innan det blev tillåtet att hålla en sådan på landsbygden och omkring 1850 lär den ha varit den enda i sitt slag mellan Karlstad och Falun.

Ett mord begånget av bonden Jonas Jonsson i Grönäs år 1810 skildras på en sida. När sedan Grönäs och dess åbor beskrivs i likhet med de andra fastigheterna i slutet av boken, så letar man dock förgäves efter sagde Jonas Jonsson.

Den allmänhistoriska delen omfattar 57 sidor. Resten av boken ägnas de olika fastigheterna som beskrivs var för sig. Ett icke oansenligt antal fritidshus finns med här. För varje hus får läsaren veta byggnadsår, renoveringsår, antal rum mm samt namn och födelseår för samtliga personer som från begynnelsen bott på stället. De flesta boplatserna har tillkommit under 1800-talet. Från äldre tid härstammar sex gårdar. De äldsta är ovannämnda Grönäs känt från 1659 och Aspåsen känt från 1710.

De beskrivna ställenas geografiska läge illustreras genom ett antal detaljerade kartor. Det hade dock varit en fördel om dessa hade försetts med skala. Det behöver väl inte sägas att den släktforskare som har anor på den här trakten bör skaffa boken!

Lars Gunnar Sander