2006_11

Frykerud IV

En kommun i hundra år Utgiven av Stiftelsen Frykeruds historia. 302 sidor, illustrerad. ISBN 91-631-6087-0. Tryckt av City Tryck i Karlstad 2004. Pris 250 kronor (+ ev. porto). Beställes från Inge Nylin, tel 0554-21072, Iréne Fager, 0554-15098 eller Kerstin Wallin, 0554-17023. Även del I-III kan köpas. Böckerna finns även till försäljning på biblioteken i Fagerås, Boda och Kil.

1984 utkom den första boken om Frykerud. Innan dess fanns det inte mycket skrivet om socknen, men det har tagits igen under de senaste 20 åren. Del II kom 1988 och del III 1995. Nu har trilogin böcker blivit en kvartett, när den fjärde och förmodligen sista delen utkom i december 2004. Genom detta projekt har Frykerud fått en av Värmlands mest omfattande sockenskildringar – endast Frej Alsterlinds fem böcker om grannsocknen Stora Kil överträffar Frykerudsböckerna.

Del IV har undertiteln ”En kommun i hundra år”. Företalet inleds med orden ”Frykerud var namnet på en socken och senare kommun i Kils härad i Värmland”. Att tala om sin hemsocken i imperfekt känns ledsamt och jag förstår inte riktigt syftet. Frykerud är inte längre en egen kommun, därom råder inga tvivel. Att det inte längre skulle vara en socken verkar på mig som ett alltför pessimistiskt och historielöst påstående. Dessutom är ju ännu Frykerud en kyrklig församling och därmed också en enhet i folkbokföringssammanhang.

Nog om detta. Innehållet i denna del är mycket blandat även om det mesta handlar om 1900-talet. Den längsta artikeln är Inge Nylins grundliga historik över Frykeruds kommun 1863-1970. Förutom en historisk berättelse så presenteras också samtliga förtroendevalda i kommunens historia. Många av artiklarna är annars personliga minnesbilder från olika tidevarv och sammanhang, mest från 1900-talets första del. Sedermera missionspastorn Sten Sandström ger ett utdrag ur sina memoarer med minnen från barndomens Frykerud. Idrotten i Fagerås BK och Frykåsens BK får sin skildring.

Ett annat tema är emigrationen. Där blandas personliga emigrantminnen och Amerikabrev med allmänna översikter i ämnet. Den mest kände Frykerudsättlingen i Amerika var utan tvekan den i september 2005 avlidne ordföranden i USA:s högsta domstol, William H. Rehnquist, som besökte Frykerud när han utnämndes till Årets Svenskamerikan 2003. Han finns på bild i denna bok. Men i detta sammanhang är andra amerikafarare som får sin historia skriven, som Henning Folke Svensson från Lilla Rudstad, Erik Sellvin från Gönäs och Martin Johnson alias Oskar Där Nole i Gassebol.

För egen del så gladde jag mig särskilt åt att läsa signaturen Elmas artikel från NWT 1966 om min släkting Edith Edman från Gunnarskog och hennes tid som föreståndare på Tröstads ålderdomshem.

Det är över huvud taget många namn som flimrar förbi på ett eller annat sätt, och glädjande nog så finns det ett personregister men också sak- och ortregister! Tack för dessa!

Om nu baksidestexten stämmer och detta är den sista boken i serien (Algutsboda i Småland har producerat mer än ett dussin böcker…) så får vi lyckönska Frykerudsborna till den fina bokserien och tacka Stiftelsen Frykeruds historia och de olika författarna för deras insatser. Hade jag fått önskat något kring böckerna så menar jag att man borde genomfört en hårdare redigering av materialet och mer av systematik. Nu spretar artiklarna åt olika håll, där det i böckerna finns både mycket personliga, korta artiklar, likväl som Christina Dalhedes två vetenskapliga artiklar som vardera tar upp halva delarna II och III. Jag vill ändå lyfta fram de fina personteckningarna i del IV som särskilt läsvärda. Böckerna är förstås oumbärliga för alla med rötter i bygden och kan självfallet läsas med behållning av alla med ett allmänt värmlandsintresse.

Carl-Johan Ivarsson