2005_31

Skåltjärn i våra hjärtan

utg av Skåltjärns Hembygdsförening, red.: Lena Brattén. 2004. A4, 102 s., ill., kartor. Kan köpas för 200 kr hos Filipstads Bokhandel, 0590-139 00 eller www.bokfilip.se 

Den här skriften är ett resultat av en mångårig torpinventering av en by, Skåltjärnshyttan, i Färnebo socken i Värmland, mitt i Bergslagen. En grupp intresserade började redan 1996 med att inventera lämningar efter de torp och backstugor som funnits i byn. Ganska snart kunde man märka ut de nu öde torpen, men man ville veta mera och gick igenom kyrkböcker och kartor, samlade in muntliga berättelser och foton, allt för att så att säga även befolka torpen.

Boken börjar med en allmän avdelning, först med en uppräkning av alla som bodde där 1890, nämligen 178 personer. Sedan kommer avsnitt om finska bosättningar från 1600-talet, om hyttan, som lades ned 1860, kvinnornas roll i samhällslivet, föreningslivet, taxi och postgång. Där lär man sig att byn inte fick en ordentlig väg till centralorten Filipstad förrän på 1940-talet. Blev någon svårt sjuk fick denne bäras på skogsstigar en halvmil till Finnmossens station för vidare befordran till lasarettet i Filipstad.

Sedan redovisas de inventerade objekten i nummerordning efter en bifogad karta. Man får veta om vilka som bodde där från 1800-talet och framåt, och om det finns några rester kvar. På slutet redogörs för de kvarvarande fastigheterna och deras ägare.

Stor omsorg tycks ha lagts på insamling av foton, då här finns många bra bilder av hus, miljöer och människor.

Kartorna är bra och detaljerade, samt från olika tidsperioder, men kanske litet väl gråa i trycket.

Källförteckningen är högst kortfattad, och borde ha varit mycket mer detaljerad, men det är nästan den enda missen med den här boken. Något personregister finns inte heller.

Elisabeth Thorsell