2003_42

Torp och ödegårdar i Eskilsäter

Sammanställning av resultaten från inventeringen av försvunna torp och andra företeelser i Eskilsäter. Eskilsäters hembygdsförening 2003. 348 sidor (två delar). Kartor, illustrationer. Pris 240 kronor. Säljes genom Sven Johansson, Magasinsgatan 1B, 661 30 Säffle, tel 0533-15131 eller e-post sven.15131@glocalnet.net

Eskilsäters socken är belägen längst söderut på Värmlandsnäs. Socknen den utan jämförelse största socknen i Säffle kommun – om man räknar den del av Vänerns yta som ingår! Räknas bara landyta så är det endast 64 km2. Folkmängden, som 1860 var 1237 personer, var 236 vid det senaste årsskiftet. Eskilsäter är en utpräglad glesbygd.

Om man jämför med grannsocknarna så har Eskilsäter några säregna drag. Ett sådant är att Eskilsäter är en utpräglad skärgårdssocken med ett stort antal öar som varit bebodda. Många av de boende på fastlandet också sökt sin utkomst genom innanhavet Vänern, som fiskare, skeppare eller inom andra maritima yrken.

Ett annat drag är att det har funnits flera säterier, nämligen Aggerud, Byn, Kärvinge, Rosenborg och Säter. En följd av detta är att det funnits många torp i socknen, flera belagda redan under 1600-talet. Medan de övriga säterierna mist sin rang, så har Rosenborg (eller Gårstad som det tidigare hette) varit den dominerande egendomen i socknen in i ”modern” tid.

Alla dessa torp har inventerats under en följd av år av Eskilsäters hembygdsförening. Arbetet började 1986 och nu har det blivit tid att lägga fram resultatet. Flera av dem som var med i inventeringsarbetet från början finns inte i livet längre. Att det varit ett omfattande arbete visas av sammanställningens omfång – hela 234 sidor text och bilder i del 1 samt 114 sidor med familjetabeller i del 2. Uppdelningen i två delar fungerar mycket bra. Om man jämför med torpinventeringsprojekt i grannsocknarna Ölserud och Botilsäter så har man här en betydligt högre ambitionsnivå.

Texterna är ojämnt fördelade mellan ställena. För några noteras enbart namn, läge och eventuellt någon kort notis om kulturväxter. För andra ges omfattande beskrivningar och flera av de boende familjerna presenteras. Det beror förstås på att källmaterialet är olika. En del torpställen är bara bevarade i folkminnet, medan andra finns namngivna i kyrkböckerna sedan 1600-talet. Med ”företeelser” i undertiteln menas fornminnen, väderkvarnar, vädersågar, tjärdalar, dansbanor och andra minnesvärda platser.

Det ges också utförliga presentationer av de olika hemmanen. För varje hemman finns också ett ”urklipp” från Hembygdskartan med pilar inskrivna till varje plats som noteras i texten. Detta underlättar orienteringen i läsfåtöljen och även om man skulle vilja besöka de olika platserna.

Det finns också en avdelning med exempel från föreningens inventering av gamla bilder och dessutom uppgifter om socknens skolor, handelsbodar och annat minnesvärt.

I socknarna på Värmlandsnäs finns många snarlika ortnamn, och det torde vara mer än en släktforskare som förväxlat rå- och rörshemmanet Gumnerud under Rosenborg med skattehemmanet Gunnerud. Båda ligger i Eskilsäter! En annan synnerligen besvärlig ort för släktforskare är de tre ställena Gamla Skajön, Nya Skajön och Nyaste Skajön alias Skajöbråten. Skajön och Björkön ligger trots namnen på fastlandet och tillhör hemmanet Kalvön – där huvudgården verkligen ligger på en ö. Jag är säker på att denna bok kommer att underlätta för många förvirrade Eskilsätersforskare! Men den har självfallet ett stort värde för alla som är intresserade av Värmlandsnäs och Säfflebygden.

Finns det något i övrigt att önska? Ja, alla torparfamiljer i de torp som namnges i husförhörslängderna finns inte med. En sådan ambition hade självfallet gjort skriften ännu tjockare men hade också förskjutit publiceringen ännu en bit in i framtiden.

Upphovsmännen och -kvinnorna är ganska anonyma. I bildavdelningen finns några fotografier från inventeringar. Edmund Einevik har under många år varit ledare för inventeringsgruppen och en verklig eldsjäl för hembygdsforskningen i Eskilsäter. Den som har genomfört forskning i kyrkböckerna och även suttit vid datorn är Sven Johansson som också är vår förenings lokalombud för Millesvik och Eskilsäter. Dessa och övriga i gruppen är att gratulera till ett fint arbete!

Carl-Johan Ivarsson