2003_11

Lång-Kristoffer

Arne Östman. Berättelsen om en finsk nybyggarfamilj i 1600-talets Värmland. Torsby Finnkulturcentrum 2002. 214 sid. Ill. Person- och ortreg. ISBN 91-8522455-3. Beställes från Torsby Kommun, 97. Finnkulturcentrum, 685 80 Torsby, telefon 0560-16293 eller e-post finnkulturcentrum@torsby.se

Finnen Lång-Kristoffer alias Kristoffer Jönsson i Sundsjön mellan Bergslagen och Älvdalen är en välbekant person från 1600-talets Värmland. Lång-Kristoffers familj är känd genom den stora gränstvist som man förde mot Uddeholms grundare Johan Karlström och som slutade med finnarnas nederlag. Lång-Kristoffer förekommer också i många värmlänningars antavlor. Han finns omskriven i äldre litteratur, bland annat Petrus Nordmanns bok Finnarna i mellersta Sverige och Joh. Ax. Almquists bok om Uddeholmsverken. Dessa ofta citerade böcker publicerades 1888 respektive 1899 så visst finns det behov av ett modernt verk med ny forskning om Lång-Kristoffer och hans familj.

Nu finns det en ny bok, författad av Arne Östman och utgiven av Finnkulturcentrum. Boken är utsökt formgiven av Anita Stjernlöf-Lund. Östman bygger delvis på Almquists framställning men har också kunnat använda sig av otryckt källmaterial, framför allt ur olika domböcker men också ur vad som kallas ”Johan Karlströms efterlämnade handlingar, Värmlandsarkiv”. Här saknas hänvisningar till arkivbildare (Uddeholmsbolaget?) och till arkivsignum. En sådan källhänvisning inger frågor. Det finns många kryptiska förkortningar i notsystemet.

Eftersom jag inte har någon egentlig kännedom om Sundsjöfinnarna och förhållanden i vårt landskaps östra del under 1600-talet så är det svårt för mig att ge några egentliga synpunkter på sakfrågor i boken. Om någon läsare har något att tillföra kring Östmans bok så är denne mycket välkommen att höra av sig.

Min tanke efter att ha läst boken är att Östman inte har förstått hur en notapparat och en käll- och litteraturförteckning skall se ut. Redovisningen av källor är bristfällig. Boken är också trögläst genom sin disposition, och det tycks inte finnas någon tanke kring hur namn skall normeras och hur citat skall återges. Betecknande för detta är att namnet i titeln stavas Lång-Kristoffer, medan samme person i brödtexten genomgående kallas Christopher! De många och långa citaten är troligen återgivna med moderniserad stavning, någon gång som sammanfattningar (regester) utan att det klart framgår. Författaren är förtjust i citat, men för läsningens skull hade fler referat varit att föredra.

Boken har person- och ortregister. Frånvaron av normering av namn har dock gjort att flera personer förekommer dubbelt upp, både med smeknamn, förnamn, patronymikon eller släktnamn. Det är rörigt!

Nu tycker säkert en del, att det där var väl en onödigt hård recension. Då skall jag avsluta den med att säga, att Östmans bok innehåller mycket intressant och att den ger en inblick i en tidsepok som annars kan vara ganska svårgripbar – kyrkböckerna är fragmentariska eller har inte börjat än och forskaren hänvisas istället till domböcker och andra källor. Så jag tror ändå att boken, trots mina kritiska synpunkter, kan vara av intresse för alla dessa ättlingar till Lång-Kristoffer som finns på olika håll, och för andra som har intresse av bygden mellan Bergslagen och Älvdalen. Boken kostar 275 kronor. Men ni som bor i närheten av Torsby eller Karlstad – köp den på Finnkulturcentrum eller Värmlands museum. Om boken sänds per post så tar Värmlands museum ut en onödigt hög faktureringsavgift!

Carl-Johan Ivarsson