2000_32

Och hustrun lade sig hos drängen.

Exempel på bondhustrurs sexualliv ca 1820 – 1830

Av Bernhard Granholm. Eget förlag, Grums 2000, A4, häftad, 10 sid, kan köpas av författaren för 25 kr.

I detta lilla häfte pekar Bernhard på en företeelse som kanske inte många släktforskare har reflekterat över.

Att husbönder gjorde sina pigor med barn är ju ett välkänt faktum, vilket ofta är dokumenterat eftersom det blev efterräkningar av ett eller annat slag. När en bondhustru fick barn, så antogs den äkta mannen vara far. Men var det drängen som varit framme här, så var det därför lättare att dölja det rätta faderskapet, såvida inte kontrahenterna blivit tagna på bar gärning.

Författaren visar på två fall, ett från Ragunda i Jämtland och ett från Stora Kil i Värmland. Det senare berör vice länsmannen Jan Larssons i Säby hustru Cajsa Persdotter.

Lars-Gunnar Sander