2000_31

Sunnemos historia – Ur arkiv och minnen

Av Bertil Persson m fl. Värmlandstryck, Karlstad 1997, A4, inb, 450 sid, ill, kartor. Kan köpas hos Konsum i Sunnemo eller via Bertil Persson, Hyttvägen 25, 683 95 Sunnemo, ca pris 340 kr.

Denna bok är framtagen i en studiecirkel som startade 1992, under ledning av Bertil Persson. Året efter hölls en cirkel i släktforskning, och i samband med den beslutade man att ta fram material ur arkiven för att kunna skildra bygden och människorna från förr. Materialet, främst kyrkböckerna blev lågornas rov då prästgården i Noretorp brann ner till grunden 1817, så man har inte kommit så långt bak i tiden som man önskat.

Man har jobbat fram ett material som sträcker sig från Privilegiebrevet 1640 som utfärdades ”för Bergmästaren i Carlstad Johan Byrgeson att uppbygga en masugn uti en ström emellan Tutemo och Gräs i Elf­vedalhs Härad och Råda Sochn”, och avslutad nästan 450 sidor senare med protokoll från kommunalnämnden ända fram till 1951 ( kan det vara rätt enligt sekretessen?) och ”Tabell för nativitetens och Mortalitetens årliga antecknande både i Städerne och på Landsbygden”.

Mellan dessa uppgifter har man blandat allsköns information; Hemmansbeskrivningar från 1710, mantalslängden för 1715, kopior ur brukens kassaböcker, avskrifter ur domböcker rörande Sunnemo och dess befolkning, bouppteckningar. Det finns berättelser från gamla Sunnemobor som berättar om livet förr, kolpriser från 1851. Man kan räkna upp mycket mer. Här och var har man lagt in faktarutor.

Vad kan man ha för nöje och nytta med den här boken? Jo, för mig som har lite svårt att läsa gammal stil, är detta en gudagåva, jag har snabbt kunna ta till mig information om Sunnemo hämtat ur domböckerna, fått se vad som döljer sig i brukens arkiv, och ta del av t.ex. ett skogsköp 1775 som jag aldrig annars skulle ha letat upp i något arkiv. Vad är mindre bra? Jag saknar ordentlig källhänvisning och årtal på vissa utdrag t.ex. på sid 78 finns ett Personnamnsregister som jag anser inte har något värde eftersom inga datum finns angivna. Den karta som finns i boken är för otydlig och en mindre detaljrik, men med mer information om gårdarna hade varit bättre. Layouten kunde ha gjorts lite mer lättläst, den kan nu upplevas lite mastig. Trots detta är det en mycket välmatad dokumentation över Sunnemo som alla med anor från dessa trakter bör ha eller ha läst.

Marianne Fröding