1999_23

Människor på väg

Kompendium om 170 sidor utarbetat i samarbete med Berith Sande på Folkrörelsernas arkiv samt Bode Janzon och Alain Droguet på Värmlandsarkiv. För transkribering av svårlästa originalhandlingar har Cia Hipfl assisterat.

Kompendiet innehåller kopior av 50 olika dokument hämtade från arkiv, litteratur och tidningar. Det är ett arbetsmaterial avsett för högstadiet och gymnasieskolan med arbetsuppgifter, som är avsedda göra historiskt källmaterial tillgängligt på ett konkret sätt. Arbetsuppgifterna handlar om människor som rör på sig, är på väg någonstans, till eller från Värmland, eller som gör korta besök i vårt landskap. Till de sistnämnda hör den tyska fältväbeln Willi Jutzi och Ragna Fevik, vars besök 1941 blev påtvingat kort. Arbetsuppgifterna handlar om värmlänningar som varit långt borta och upplevt strapatser och historiska skeenden, som Johan Lagerbielke, Nils Wilhelm Mitander, Carl Cederström, Gösta Schilt m fl. Det handlar om resenärers upplevelser i Värmland. Ett avsnitt rör färdmedel och mötesplatser för människor, marknader och gästgivargårdar. Innehållet i de olika arbetsuppgifterna är så varierande att de borde kunna tillfredsställa de flesta intressen.

Bernhard Granholm