1998_11

Väster om Fryken

”På vandring bland gårdar och torp runt Lersjön”. Sammanställt av en studiecirkel i torpinventering 1997. Ancestor 1997. 160 sidor. ISBN 91-9-721949-5. Kan köpas från förlaget, c/o Kenneth Larsson, Slobyn Lyckan, 671 96  Mangskog.

Lersjön ligger väster om Fryken i Sunne, vid gränsen till Gräsmark, öster om Gettjärnsklätten.

Boken är en koncentrerad rapport av den torpinventering boktiteln informerar om. Den börjar med en översikt över inventeringen i innehållsförteckningen och en översiktskarta. Torp har fått en nummerserie. Gårdar och fritidshus med kvarvarande bebyggelse har fått litterabeteckning, dvs bokstavsbeteckning. Beteckningarna är löpande för hela det undersökta området. Underrubriker och sidrubriker ger dock anvisning till vilken by resp torp eller gård hör. Detaljkartor förekommer rikligt, såväl kopierade lantmäterikartor som ritade kartskisser. De beskrivna objekten är tydligt markerade på kartorna. Fotografier och teckningar av gårdar, torp och personer finns, ty även inbyggarna är inventerade. Kenneth Larsson konstaterar i baksidestexten ”Som gammal släktforskare har jag höga krav på faktasammanställningar av detta slag, men blev ändå positivt överraskad över den grundlighet man hade gått fram med”. Inventeringen verkar vara grundligt gjord. Det finns även register över torpen och gårdarna samt över personerna.

Här och där i boken finns små berättelser om inbyggarna i form av intervjuer eller tidningsartiklar, samt små dikter. Arkivavskrifter förekommer också. Små notiser är insatta t ex om skolvägens beskaffenhet och om en kolugn som fanns 1940-1945.

Jag har även några negativa synpunkter. Det är klent med källhänvisningar. På ett ställe angives att man hämtat en kopia ur Fryksdals Nedre tingslags häradsrätt, på några ställen hänvisas till enbart domboken med år och paragraf, men vissa arkivkopior och -avskrifter saknar helt källbeteckning. Uppgifter om fotografer saknas också. Likaså saknas käll- och litteraturförteckning.

För den som är från denna bygd torde boken vara en guldgruva, men även för övriga är den ett intresseväckande dokument. Boken vittnar om ett kärleksfullt och samvetsgrannt utfört arbete av en grupp, varav några inte längre finns i livet. Den ger en värdefull inblick i tider som varit.

Bernhard Granholm