1997_41

Förnämlig historisk uppslagsbok

”Sveriges historia. Koncentrerad upp­slagsbok – fakta, årtal, tabeller, kartor” av Jan Melin, Alf W Johansson, Susanna Hedenborg, Raben Prisma 1997, 368 sidor, ISBN 91-518-3020-5.

Det bör vara en grannlaga uppgift för författare av ett verk av denna typ att ta med precis så mycket som kan anses vara behövligt. Det är också en tämligen tacksam och lätt uppgift för den recensent som vill söka fel och spåra upp sådant som saknas. Jag dristar mig till att ange några fel och brister jag funnit. Boken saknar litteraturlista. Det finns visserligen här och var insprängt litteraturhänvisningar för den som vill läsa mer, men det hade varit värdefullt att ha en lista över de större historiska verk man använt sig av.

Jag brukar som regel söka klara ut var Sveriges nordgräns anses gå när jag läser ett verk, vilket gör anspråk att vara lärobok eller uppslagsbok. Det finns de läroboksförfattare som sätter nordgränsen ungefär i höjd med Mälardalen. I aktuell bok går denna gräns ungefär vid Dalälven i vart fall när det gäller detaljerade historiefakta med lokal anknytning. Sådana uppgifter finns rikligt av evad gäller landets södra delar. Vill man spetsa till det hela, så kan man även påstå att det finns en västgräns längs Klarälven-Göta älv. Några exempel på sådant som saknas i norr och väster: regleringen av Indalsälven 1796 vid nuvarande Döda fallet, Baltzarfejden 1611, Hannibalfejden 1643-1645 och Gyldenlövefejden 1676. Jag undrar varför ett angrepp på till exempel Åmål inte har samma historiska värde som ett dito på Helsingborg.

Man förbigår också det faktum att Jämtland var svenskt korta perioder i samband med nordiska sjuårskriget och Baltzarfejden (eller Kalmarkriget om man så vill).

Kartan på sida 38 över den kyrkliga indelningen i Norden under medeltiden är enligt min mening felaktig. Jämtland hörde till Uppsala ärkestift fram till 1570 även under tider det administrativt var norskt.

Boken beskriver historien indelad i perioder. Den är försedd med bilder och har ett övergripande historiskt kalendarium blandat med den beskrivande texten. Här borde kalendariet vara utbrutet och presenterat i en följd. Nu är det lite omständligt att söka i. Boken täcker in tiden från forntiden till och med december 1996 där i sista stycket bland annat står att Göran Persson ”accepterade efter viss övertalning ….. bli ny …… stats­minister” (min understrykning). Kanske är det ironi.

Boken har flera diagram, tabeller och kartor över istiderna, Sveriges gränser under olika tider och resultatet av EU-omröstningen samt ett antal kalendarier inom olika specialområden, till exempel över krig där Sverige deltagit och kvinnohistoria. Längdsnittet över krigen är försett med ett instruktivt diagram.

Längdsnittet över kvinnohistoria börjar först 1845. Det finns ju intressanta fakta före dess, så den tabellen borde bearbetats av författarna och försetts med tidigare årtal. Jag anser att ett tidslängdsnitt även över arkivhistorien hade varit motiverat. Det finns totalt 31 tabeller, de flesta hämtade från SCB. Källa anges.

Boken har flera faktarutor skrivna av andra författare. Dessa rutor är inlagda i väl avvägt gråraster som kan läsas utan extrabelysning. Sammanfattningsvis så måste jag konstatera att uppslagsboken inte är topografiskt heltäckande. Men den innehåller ändå uppgifter om det mesta som hänt i Sverige. Det den innehåller, är informativt och väl bearbetat. Boken är användbar för släktforskare.

För att ”leva som jag lär” skall jag ange några källor som ligger till grund för mina påpekanden:

Ingvar Andersson ”Erik XIV”. 1963 Janrik Bromé ”Jämtlands och Härjedalens historia, del II 1537-1645” 1941 Nils Hj Holmberg ”Åmåls historia I. Före 1860”. 1943

Flera förf, bland andra Birgitta Ericsson och Erik Lönnroth ”Döda Fallet och Ragundasjön”. 1990

Bernhard Granholm