1997_25

Värmlandsbibliografi i databas

”Värmlandslitteratur från A till Ö”, CD­ROM-skiva utgiven av Föreningen för Värmlandslitteratur, pris 500 kr.

Föreningen Värmlandslitteratur har under ledning av Johan Backlund vid stadsbiblioteket i Karlstad på en CD­ROM producerat en databas, som innehåller en bibliografi över värmländsk litteratur. I databasen har hittills lagts in 5500 poster. Detta omfattar basbeståndet av den facklitteratur, som givits ut och som har med Värmland att göra. Även opublicerat material finns med i databasen, som till exempel uppsatser.

För varje post (litterärt verk) har som datafält lagts in: signum enligt bibliotekens klassificeringssystem, författare, titel, personer som förekommer i verket, ort och sakord. Sakorden ger en mer precis information om innehållet än vad titeln ibland ger. En titel kan innehålla metaforer och ge missvisande information om innehållet. Sökning kan ske ovan i angivna fält. Man kan även göra fri sökning. Då far man lista på alla verk där det sökta ordet förekommer i något fält. Man kan på så sätt till exempel upprätta en litteraturförteckning för något man vill skriva om. Sökord kan kombineras och man kan enkelt ta bort poster man inte vill ha med i förteckningen. Möjligheterna är många. Söker man till exempel på ordet ”släkt” så är man lista på de släktutredningar som gjorts om värmländska släkter. Däremot är man givetvis inte uppgifter på släktforskningslitteratur, som har allmänt och nationellt innehåll. Databasen kompletteras efter hand. I utgiven version är 1995 senaste utgivningsår för inmatad litteratur. Även artiklar i tidskrifter kommer att tillföras. Man planerar att ge ut en ny version inom något år och därefter med 1-3 års mellanrum.

Bernhard Granholm