1996_33

Pionjärerna från Värmland

Journalisten Tommy Hellström, Karlstad, ägnar emigrationen till Texas som ämne för sin första bok, 127 sidor, utgiven på eget förlag.

Texas kan i egentlig mening inte räknas till svenskbygder. Knappt 5000 av över 1 miljon svenskar som utvandrade till Amerika 1850-1930 kom att bosätta sig i Texas, ofta styrda av slumpen.

För att nämna några värmlandsnamn så har pastor Alfred Scott från Stavnäs, smedsonen Carl Charnqvist från Karlskoga och Texas-Postens huvudägare Ernest Severin från Råda starkt bidragit till att göra lilla Sverige bekant för alla de andra invandrarna i Amerika.

I alfabetiskt index finns cirka 280 personer med hänvisning till de sidor, där de är omnämnda.

Av samtal med författaren framgår att det kanske kan komma fler böcker med djupare inblick i utvandraröden.

Gerhard Kaukerat