1996_11

Historisk RA-broschyr

En ny broschyr från Riksarkivet har givits ut. Den presenterar på ett enkelt och trevligt sätt arkivets verksamhet. De kortfattade rubrikerna visar koncentrerat delar av verksamheten:

Söka, Använda, Förvara, Rädda, Guldgruvan, Släkten är värst!, De enskilda arkiven, Tillsynen av myndigheter, Sprida och inspirera, Landsarkiven.

Som artikelrubriken anger, så är den på åtminstone två sätt historisk – historiska och nu levande personer samt historisk i det den visar det nya och framtiden och är den första i sitt slag som visar detta nya. Kartan i broschyren över landsarkivdistrikten visar nämligen de nya gränserna. Värmlandsarkiv i Karlstad finns med på kartan över landsarkiv.

Bernhard Granholm