1994_27

Kyrkogården berättar

av Abraham Winka är en redogörelse över dem som är begravda vid Apelvikens sanatorium i Varberg. Där finns bland annat uppgifter om några från Värmlands län. Totalt finns uppgifter om 136 personer.

Kustsanatoriet Apelviken i Varberg grundades 1902. Vid sanatoriet vårdades patienter med körtel-, led- och bentuberkulos. 1924 anlades en kyrkogård vid sanatoriet. Den förste, som begravdes på kyrkogården var sanatoriets överläkare med. lic. stadsläkaren Johan Severin Almer. Den sist begravne var kördrängen Sven Andersson, död 1954. Han var anställd på Apelviken. Övriga begravna är patienter.

Författaren berättar i inledningen om sin egen tid som patient på Apelviken 1938-1940. 1990 återkom han till Varberg. Han skriver: ”Jag var nu tillbaka på samma plats som för 50 år sedan. Mig hade det förunnats att bli frisk och stark, få utbildning och ett trivsamt arbete i samhällets tjänst, men här på kyrkogården låg många kamrater i samma ålder som jag. De hade alla haft sina drömmar och förhoppningar inför framtiden, men här hade deras liv slutat i allt för unga år.” Winka beslöt att tvätta och rengöra gravstenarna, samt fylla i namnen med färg, vilket gör att man i dag tydligt kan se alla inskriptioner på gravstenarna.

I förordet ges en sammanfattande historik över tuberkulosen, sanatoriet och kyrkogården med beskrivning av begravningsgudstjänsten. Totalt finns 136 personer begravna. Förteckningen av de begravna inleds med en statistik. Av den kan man utläsa att de flesta kom från de norrländska länen. Detta har sin förklaring i de dyra hemtransporterna av de döda, kostnader som fattiga anhöriga inte hade råd med. För varje begraven finns sedan uppgifter om familjerelationer med i en del fall levnadsbeskrivningar samt i några fall referat från begravningen.

Winka har hämtat sina uppgifter ur kyrkoarkiv, litteratur om sanatoriet, tidningsartiklar, journaler och gravregister, samt från kontakter med de avlidnas anhöriga.

Boken är ett gripande vittnesbörd om människoöden för inte så länge sedan. Boken kostar 50:- + porto och kan beställas av Abraham Winka, Engelbrektsgatan 44, 432 35 Varberg, telefon 0340-148 39.

Bernhard Granholm