1994_26

Karlskoga församlings sockenstämmoprotokoll 1659-1703

I anmälan skriver Chester Serrander bland annat: Karlskoga Bergslags Hembygdsförening har blåst liv i sin skriftserie och givit ut avskrifter av sockenstämmoprotokoll från åren 1659-1703. I början av detta sekel verkade redaktör A G Pettersson hemmahörande i Kristinehamn. Avskrifterna gjordes av A G Pettersson och skrevs ut på maskin av hans dotter Annie. Anders Aureliusson och Gunnar Larsson kommenterar avskrifterna och påvisar alternativa tolkningsförslag i texten. Det förekommer även varierande stavning i avskrifterna. Kommentarerna avslutas med att konstatera att ”dessa källkritiska brasklappar uppvägs dock genom den ökade tillgängligheten av ett lokalhistoriskt högintressant material, till gagn för hembygds- och släktforskare”.

Utgåvan har kompletterats med ordförklaringar och tabeller över mått- och viktsystem. Protokollen innehåller flera personuppgifter. Avskrifterna som är på 24 sidor kostar 40:- och kan beställas från Karlskoga Bergslags hembygdsförenings arkiv, Hotellgatan 5, 691 31 Karlskoga, telefon 0586-575 05.

Chester Serrander