1994_22

Register över register

Ett register över alla kända register över kyrkoarkiven har givits ut av SSF i form av två mikrokort. Registret är sammanställt av Peter Heimbürger. För de värmländska församlingarna finns uppgift på drygt 150 register. De flesta av dem finns i landsarkivet i Göteborg med kopia i stadsbiblioteket i Karlstad. Några register finns i Gamla Badhuset. Mikrokorten finns att köpa hos SSF för 50:- för medlemmar. Korten kommer även att finnas hos VSF i Gamla Badhuset. Se särskilt utdrag ur registret i VärmlandsAnor 1994:1.

Bernhard Granholm