1992_34

Korset, fanan och fotbollen

av Mats Hellspong

Folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämförande perspektiv. Carlssons 1991.

Boken skildrar folkrörelsernas kulturmiljö förr och nu och behandlar tiden från 1800-talets andra hälft fram till våra dagar. I ett jämförande perspektiv ställs frikyrkorörelsens, nykterhetsrörelsens, arbetarrörelsens och idrottsrörelsens kulturmiljö mot varandra. Författarens utgångspunkt är att vardagens föreningsmiljö är väl så betydelsefull för medlemmarna som rörelsens ideologi. Rörelsernas aktiviteter och deras kulturhistoriska bakgrund ägnas stor uppmärksamhet. Symboliska budskap som de återspeglas i t.ex. byggnaders utformning men också i föremål och klädesvanor får läsaren en detaljerad inblick i. I ett avslutande kapitel diskuteras orsaker till och konsekvenser av folkrörelseengagemanget för individen. Boken är rikt illustrerad.

Mats Hellspong är docent i etnologi vid Institutet för folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet.