1992_24

Karl Lärka

Av Ove Karlsson. Vid institutionen för kultur och humaniora vid Högskolan i Härnösand har skrivits en uppsats om ett gripande människoöde. Det är Ove Karlsson, verksam vid Mora bygdearkiv, som skrivit om Karl Lärka född 1892 på Sollerön. Det berättas bl.a. om hur klockaren 1906 trots förbud ringde i klockorna vid begravningen efter Karls far, som förmodades ha begått självmord.