1990_43

Inte bara kyrkböcker

Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1990

Den är innehållsrik och utrymmet här medger inte en heltäckande presentation. Jag väljer att bläddra och läsa ”här och där” i boken och kommentera. Jag önskar att andra skriver och berättar vad just Du funnit vara läsvärt i den här och andra böcker. Att en bok anmälts en gång hindrar inte att man talar om när hittat något intressant vid ett senare tillfälle.

Kari Tarkiainen skriver om Personhis­torikerns källor i svenska riksarkivets ämnessamlingar. Riksarkivet ordnade fram till i början av 1900-talet sina samlingar ämnesvis. Generellt gäller det att en personhistoriker kan göra fynd lite varstans i detta bestånd, men att ingenting är direkt upplagt för sökning efter namn och person.

Hans Gillingstam fortsätter i samma ämne och gör i Riksarkivets samlingar Biographica och Genealogica en noggrann genomgång av innehållet i rubricerat bestånd.

I Rädda gravstenen redovisar Håkan Skogsjö vad som hittills gjorts i gravstensinventeringen. En bild, som visar hur man använt en gravsten som stöd för en byggnadsställning väcker avsky.

Ulf Berggren berättar om sin rekonstruktion av Skagershults brunna kyrkoarkiv. Min första filmrekvisition var just från Skagershult! Artikeln ger allmängiltiga råd.

I Kyrkan i kartan av Alfred Örback finns b a en karta från 1760-talet över Borgvik.

Elisabeth Thorsell ger råd i Fader okänd – vad gör jag?

Detta var blott ett litet urval ur årsboken. Det ej nämnda är ej mindre värt.

Bernhard Granholm